Agenda: Trainingen 2016-2017

Home > EvenementenEvenementen >

Trainingsaanbod 2016-2017

Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE) is gericht op het stimuleren van de ontwikkeling van jonge kinderen. Met het trainingsaanbod richten we ons op VVE-medewerkers die werkzaam zijn in Arnhem. Op verzoek van de gemeente Arnhem en de schoolbesturen Primair Onderwijs organiseert Stichting PAS het trainingsaanbod VVE voor schooljaar 2016-2017.

Trainingen 2015-2016
Trainingen 2016-2017

Start: 08-02-2016 t/m eind: 24-05-2017

De medewerkers van de peutergroep hebben handvatten gekregen om opbrengstgericht werken toe te passen in de groep en om deze werkwijze vast te leggen.


Trainingen 2016-2017

Start: 07-06-2017 t/m eind: 08-06-2017

Optimaal consolideren op (voor)school en thuis: Woordenschatontwikkeling heeft een directe relatie met schoolsucces.


Trainingen 2016-2017

Kennis hebben over het verloop van meertalige taalontwikkeling, weten welke factoren een rol spelen bij de meertalige taalontwikkeling. Met behulp van deze kennis kun je meertalige kinderen beter begeleiden, mogelijke problemen herkennen en ouders adequaat adviseren.


Trainingen 2016-2017

Start: 01-02-2017 t/m eind: 10-05-2017

Spel, en vooral geavanceerd rollenspel, is van belang voor het ontwikkelen van zelfsturing. Met het programma De Kleine Kapitein kunnen pedagogisch medewerkers en leerkrachten zelfsturing bij jonge kinderen stimuleren.


Trainingen 2016-2017

Inzicht in het belang van speels leren voor de ontwikkeling van peuters en kleuters.
Handvatten voor een optimale begeleiding van het spel van peuters en kleuters in een groep


Trainingen 2016-2017

Start: 19-12-2016 t/m eind: 12-12-2017

Jonge kinderen leren door te spelen, te ontdekken, te onderzoeken. Pedagogisch medewerkers en leerkrachten kunnen de kinderen hierbij ondersteunen, om zodoende de brede ontwikkeling te stimuleren. Dit is het centrale uitgangspunt voor het VVE programma “Actief Betrokken”.


© 2016 Stichting PAS