Agenda: Trainingen 2016-2017

Home > EvenementenEvenementen >

Trainingsaanbod 2016-2017

Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE) is gericht op het stimuleren van de ontwikkeling van jonge kinderen. Met het trainingsaanbod richten we ons op VVE-medewerkers die werkzaam zijn in Arnhem. Op verzoek van de gemeente Arnhem en de schoolbesturen Primair Onderwijs organiseert Stichting PAS het trainingsaanbod VVE voor schooljaar 2016-2017.

Trainingen 2016-2017

Start: 19-12-2016 t/m eind: 12-12-2017

Jonge kinderen leren door te spelen, te ontdekken, te onderzoeken. Pedagogisch medewerkers en leerkrachten kunnen de kinderen hierbij ondersteunen, om zodoende de brede ontwikkeling te stimuleren. Dit is het centrale uitgangspunt voor het VVE programma “Actief Betrokken”.


© 2018 Stichting PAS