Agenda: Trainingen 2017-2018

Home > EvenementenEvenementen >

Trainingsaanbod 2017-2018

Kapstok voor ons trainingsaanbod zijn de domeinen en speerpunten uit het VVE-beleid. In de trainingen sluiten we aan op ontwikkelingen in het werkveld en inzichten uit de wetenschap. Het aanbod is een mix van open inschrijvingen en een meer vraaggericht aanbod. Deel vooral uw trainingsvragen met ons, zodat we samen tot een passend traject kunnen komen.

Trainingen 2017-2018

Start: 23-05-2018 t/m eind: 13-06-2018

Voor flexibele en vaste invalkrachten van VVE locaties organiseert Stichting PAS de introductietraining VVE.
Na het volgen van de training voldoen de invalkrachten aan de vereisten van de Arnhemse subsidievoorwaarden Voorschools Aanbod VVE.


Trainingen 2017-2018

Start: 16-04-2018 t/m eind: 20-04-2018

Optimaal consolideren op (voor)school en thuis.
Het doel van LOGO3000 is dat kinderen minimaal de 3000 basiswoorden kennen vóór ze naar groep 3 gaan. Om pedagogisch medewerkers en leerkrachten daarbij te ondersteunen biedt LOGO3000 veel en vrolijk materiaal, zowel voor het semantiseren, consolideren en controleren.


Trainingen 2017-2018

Start: 22-01-2018 t/m eind: 23-04-2018

Door te praten ontwikkelt en verrijkt de taal van peuters zich. Kunnen praten is van groot belang voor een goed contact met je omgeving. Veel peuters praten vanzelf. Maar sommige peuters kunnen of doen dit niet. Hoe kun je dit toch stimuleren?


Trainingen 2017-2018

Start: 07-03-2018 t/m eind: 18-02-2019

Jonge kinderen leren door te spelen, te ontdekken, te onderzoeken. Pedagogisch medewerkers kunnen kinderen hierbij ondersteunen, om zo de brede ontwikkeling te stimuleren. Dit is het centrale uitgangspunt voor het VVE programma “Actief Betrokken”.


© 2018 Stichting PAS