Agenda: Trainingen 2017-2018

Home > EvenementenEvenementen >

Trainingsaanbod 2017-2018

Kapstok voor ons trainingsaanbod zijn de domeinen en speerpunten uit het VVE-beleid. In de trainingen sluiten we aan op ontwikkelingen in het werkveld en inzichten uit de wetenschap. Het aanbod is een mix van open inschrijvingen en een meer vraaggericht aanbod. Deel vooral uw trainingsvragen met ons, zodat we samen tot een passend traject kunnen komen.

Trainingen 2017-2018

Start: 21-02-2018 t/m eind: 14-03-2018

Voor flexibele en vaste invalkrachten van VVE locaties organiseert Stichting PAS de introductietraining VVE.
Na het volgen van de training voldoen de invalkrachten aan de vereisten van de Arnhemse subsidievoorwaarden Voorschools Aanbod VVE.


Trainingen 2017-2018

Start: 23-05-2018 t/m eind: 13-06-2018

Voor flexibele en vaste invalkrachten van VVE locaties organiseert Stichting PAS de introductietraining VVE.
Na het volgen van de training voldoen de invalkrachten aan de vereisten van de Arnhemse subsidievoorwaarden Voorschools Aanbod VVE.


Trainingen 2017-2018

Start: 16-04-2018 t/m eind: 20-04-2018

Optimaal consolideren op (voor)school en thuis.
Het doel van LOGO3000 is dat kinderen minimaal de 3000 basiswoorden kennen vóór ze naar groep 3 gaan. Om pedagogisch medewerkers en leerkrachten daarbij te ondersteunen biedt LOGO3000 veel en vrolijk materiaal, zowel voor het semantiseren, consolideren en controleren.


Trainingen 2017-2018

Start: 09-04-2018 t/m eind: 10-04-2018

Met Woorden in De Weer® is een bekende woordenschataanpak die op veel scholen wordt ingezet om het woordenschatonderwijs te verbeteren. Deze training is voor leerkrachten onderbouw- en middenbouw van OAB-scholen, en collega’s van het COA en van de neveninstromers.


Trainingen 2017-2018

Start: 23-02-2018 t/m eind: 20-04-2018

In deze OVM training leer je het OntwikkelingsVolgModel kennen. Je krijgt kennis en inzicht in de verschillende ontwikkelingslijnen voor het jonge kind en je ontwikkelt vaardigheden om te kunnen werken met het OVM


Trainingen 2017-2018

Start: 22-01-2018 t/m eind: 23-04-2018

Door te praten ontwikkelt en verrijkt de taal van peuters zich. Kunnen praten is van groot belang voor een goed contact met je omgeving. Veel peuters praten vanzelf. Maar sommige peuters kunnen of doen dit niet. Hoe kun je dit toch stimuleren?


Trainingen 2017-2018

Start: 05-03-2018 t/m eind: 22-03-2018

Het doel van de training is het opfrissen van de kennis en vaardigheden ten aanzien van de onderdelen lezen en spreken/luisteren. Deze onderdelen worden aansluitend getoetst door UvA Talen (Universiteit van Amsterdam). Wanneer het vereiste 3F niveau behaald is, ontvangt u een certificaat.


Trainingen 2017-2018

Heb je de basiscursus Omgaan met meertaligheid gevolgd? Dan ben je van harte uitgenodigd voor deze verdiepingscursus. We nemen je mee in de nieuwste ontwikkelingen rond meertaligheid en meertalig opvoeden. Aan de hand van zelf aangeleverde praktijk voorbeelden wordt ingegaan op vragen.


Trainingen 2017-2018

Start: 08-09-2017 t/m eind: 25-06-2018

Jonge kinderen leren door te spelen, te ontdekken, te onderzoeken. Pedagogisch medewerkers en leerkrachten kunnen de kinderen hierbij ondersteunen, om zo de brede ontwikkeling te stimuleren. Dit is het centrale uitgangspunt voor het VVE programma “Actief Betrokken”.


Trainingen 2017-2018

Start: 07-03-2018 t/m eind: 18-02-2019

Jonge kinderen leren door te spelen, te ontdekken, te onderzoeken. Pedagogisch medewerkers kunnen kinderen hierbij ondersteunen, om zo de brede ontwikkeling te stimuleren. Dit is het centrale uitgangspunt voor het VVE programma “Actief Betrokken”.


Trainingen 2017-2018

Start: 22-11-2017 t/m eind: 11-04-2018

Jonge kinderen leren door te spelen, te ontdekken, te onderzoeken. Pedagogisch medewerkers en leerkrachten kunnen de kinderen hierbij ondersteunen, om zo de brede ontwikkeling te stimuleren. Dit is het centrale uitgangspunt voor het VVE programma “Actief Betrokken”.


© 2017 Stichting PAS