Agenda: Trainingen 2018-2019

Home > EvenementenEvenementen >

Trainingsaanbod 2018-2019

Kapstok voor ons trainingsaanbod zijn de domeinen en speerpunten uit het VVE-beleid. In de trainingen sluiten we aan op ontwikkelingen in het werkveld en inzichten uit de wetenschap. Het aanbod is een mix van open inschrijvingen en een meer vraaggericht aanbod. Deel vooral uw trainingsvragen met ons, zodat we samen tot een passend traject kunnen komen.

Trainingen 2018-2019

Start: 17-04-2019 t/m eind: 26-06-2019

Het ITTA verzorgt twee intervisiebijeenkomsten waarin leerkrachten en pedagogisch medewerkers kennismaken met recente ontwikkelingen rondom taal en ouderbetrokkenheid.


Trainingen 2018-2019

Start: 23-05-2019 t/m eind: 23-05-2019

Wil je meer weten omtrent meertaligheid en meertalig opvoeden? We praten je graag bij over de nieuwste ontwikkelingen zoals: taaldominantie, talensensibiliteit, code mixen, translanguaging.


Trainingen 2018-2019

Start: 10-04-2019 t/m eind: 29-05-2019

In deze training maak je kennis met de opzet en werkwijze van de ouderbijeenkomst Het Ei van Columbus. Daarnaast gaan we oefenen met het vormgeven en uitvoeren van een ouderbijeenkomst.


Trainingen 2018-2019

Start: 12-09-2018 t/m eind: 02-07-2019

Jonge kinderen leren door te spelen, te ontdekken, te onderzoeken. Pedagogisch medewerkers en leerkrachten kunnen de kinderen hierbij ondersteunen, om zo de brede ontwikkeling te stimuleren. Dit is het centrale uitgangspunt voor het VVE programma “Actief Betrokken”.


Trainingen 2018-2019

Start: 07-11-2018 t/m eind: 25-09-2019

Jonge kinderen leren door te spelen, te ontdekken, te onderzoeken. Pedagogisch medewerkers en leerkrachten kunnen de kinderen hierbij ondersteunen, om zo de brede ontwikkeling te stimuleren. Dit is het centrale uitgangspunt voor het VVE programma “Actief Betrokken”.


Trainingen 2018-2019

Start: 15-03-2019 t/m eind: 05-02-2020

Jonge kinderen leren door te spelen, te ontdekken, te onderzoeken. Pedagogisch medewerkers en leerkrachten kunnen de kinderen hierbij ondersteunen, om zo de brede ontwikkeling te stimuleren. Dit is het centrale uitgangspunt voor het VVE programma “Actief Betrokken”.


Trainingen 2018-2019

Start: 13-03-2019 t/m eind: 11-03-2020

Jonge kinderen leren door te spelen, te ontdekken, te onderzoeken. Pedagogisch medewerkers en leerkrachten kunnen de kinderen hierbij ondersteunen, om zo de brede ontwikkeling te stimuleren. Dit is het centrale uitgangspunt voor het VVE programma “Actief Betrokken”.


Trainingen 2018-2019

Start: 07-05-2019 t/m eind: 04-03-2020

Jonge kinderen leren door te spelen, te ontdekken, te onderzoeken. Pedagogisch medewerkers en leerkrachten kunnen de kinderen hierbij ondersteunen, om zo de brede ontwikkeling te stimuleren. Dit is het centrale uitgangspunt voor het VVE programma “Actief Betrokken”.


Trainingen 2018-2019

Start: 03-10-2018 t/m eind: 07-05-2019

Jonge kinderen leren door te spelen, te ontdekken, te onderzoeken. Pedagogisch medewerkers en leerkrachten kunnen de kinderen hierbij ondersteunen, om zo de brede ontwikkeling te stimuleren. Dit is het centrale uitgangspunt voor het VVE programma “Actief Betrokken”.


© 2019 Stichting PAS