Agenda: Trainingen 2018-2019

Home > EvenementenEvenementen >

Trainingsaanbod 2018-2019

Kapstok voor ons trainingsaanbod zijn de domeinen en speerpunten uit het VVE-beleid. In de trainingen sluiten we aan op ontwikkelingen in het werkveld en inzichten uit de wetenschap. Het aanbod is een mix van open inschrijvingen en een meer vraaggericht aanbod. Deel vooral uw trainingsvragen met ons, zodat we samen tot een passend traject kunnen komen.

Trainingen 2018-2019

Start: 12-03-2019 t/m eind: 13-03-2019

Met Woorden in De Weer® is een bekende woordenschataanpak die op veel scholen wordt ingezet om het woordenschatonderwijs te verbeteren. Om dit te bereiken richt de aanpak zich op verbetering van de vaardigheden van leerkrachten.


Trainingen 2018-2019

Start: 12-03-2019 t/m eind: 25-03-2019

In deze training worden de kennis en vaardigheden op de onderdelen lezen en spreken/luisteren opgefrist. Deze worden aansluitend getoetst door UvA Talen. Wanneer het vereiste 3F niveau behaald is, ben je gecertificeerd om op een VVE groep te werken.


Trainingen 2018-2019

Start: 12-11-2018 t/m eind: 25-02-2019

Kunnen praten is van groot belang voor een goed contact met je omgeving. Veel peuters praten vanzelf. Maar sommige peuters kunnen of doen dit niet.Deze training geeft je inzichten in de normale taalontwikkeling, en in de oorzaken waarom peuters soms niet tot spreken komen. En praktische tips om taal uit te lokken.


Trainingen 2018-2019

Start: 23-05-2019 t/m eind: 23-05-2019

Deze training is voor deelnemers die eerder de basis cursus “Omgaan met meertaligheid” volgden. Je hebt dus kennis over het verloop van meertalige taalontwikkeling, en welke factoren een rol spelen bij de meertalige taalontwikkeling.


Trainingen 2018-2019

Start: 12-09-2018 t/m eind: 02-07-2019

Jonge kinderen leren door te spelen, te ontdekken, te onderzoeken. Pedagogisch medewerkers en leerkrachten kunnen de kinderen hierbij ondersteunen, om zo de brede ontwikkeling te stimuleren. Dit is het centrale uitgangspunt voor het VVE programma “Actief Betrokken”.


Trainingen 2018-2019

Start: 07-11-2018 t/m eind: 25-09-2019

Jonge kinderen leren door te spelen, te ontdekken, te onderzoeken. Pedagogisch medewerkers en leerkrachten kunnen de kinderen hierbij ondersteunen, om zo de brede ontwikkeling te stimuleren. Dit is het centrale uitgangspunt voor het VVE programma “Actief Betrokken”.


Trainingen 2018-2019

Start: 15-03-2019 t/m eind: 05-02-2020

Jonge kinderen leren door te spelen, te ontdekken, te onderzoeken. Pedagogisch medewerkers en leerkrachten kunnen de kinderen hierbij ondersteunen, om zo de brede ontwikkeling te stimuleren. Dit is het centrale uitgangspunt voor het VVE programma “Actief Betrokken”.


Trainingen 2018-2019

Start: 13-03-2019 t/m eind: 11-03-2020

Jonge kinderen leren door te spelen, te ontdekken, te onderzoeken. Pedagogisch medewerkers en leerkrachten kunnen de kinderen hierbij ondersteunen, om zo de brede ontwikkeling te stimuleren. Dit is het centrale uitgangspunt voor het VVE programma “Actief Betrokken”.


Trainingen 2018-2019

Start: 07-05-2019 t/m eind: 04-03-2020

Jonge kinderen leren door te spelen, te ontdekken, te onderzoeken. Pedagogisch medewerkers en leerkrachten kunnen de kinderen hierbij ondersteunen, om zo de brede ontwikkeling te stimuleren. Dit is het centrale uitgangspunt voor het VVE programma “Actief Betrokken”.


Trainingen 2018-2019

Start: 03-10-2018 t/m eind: 08-05-2019

Jonge kinderen leren door te spelen, te ontdekken, te onderzoeken. Pedagogisch medewerkers en leerkrachten kunnen de kinderen hierbij ondersteunen, om zo de brede ontwikkeling te stimuleren. Dit is het centrale uitgangspunt voor het VVE programma “Actief Betrokken”.


© 2018 Stichting PAS