Agenda: Trainingen 2018-2019

Home > EvenementenEvenementen >

Trainingsaanbod 2018-2019

Kapstok voor ons trainingsaanbod zijn de domeinen en speerpunten uit het VVE-beleid. In de trainingen sluiten we aan op ontwikkelingen in het werkveld en inzichten uit de wetenschap. Het aanbod is een mix van open inschrijvingen en een meer vraaggericht aanbod. Deel vooral uw trainingsvragen met ons, zodat we samen tot een passend traject kunnen komen.

Trainingen 2018-2019

Start: 12-09-2018 t/m eind: 03-10-2018

Voor flexibele en vaste invalkrachten van VVE locaties organiseert Stichting PAS de introductietraining VVE.
Na het volgen van de training voldoen de invalkrachten aan de vereisten van de Arnhemse subsidievoorwaarden Voorschools Aanbod VVE.


Trainingen 2018-2019

Start: 24-10-2018 t/m eind: 14-11-2018

Voor flexibele en vaste invalkrachten van VVE locaties organiseert Stichting PAS de introductietraining VVE.
Na het volgen van de training voldoen de invalkrachten aan de vereisten van de Arnhemse subsidievoorwaarden Voorschools Aanbod VVE.


Trainingen 2018-2019

Start: 16-01-2019 t/m eind: 06-02-2019

Voor flexibele en vaste invalkrachten van VVE locaties organiseert Stichting PAS de introductietraining VVE.
Na het volgen van de training voldoen de invalkrachten aan de vereisten van de Arnhemse subsidievoorwaarden Voorschools Aanbod VVE.


Trainingen 2018-2019

Start: 13-03-2019 t/m eind: 03-04-2019

Voor flexibele en vaste invalkrachten van VVE locaties organiseert Stichting PAS de introductietraining VVE.
Na het volgen van de training voldoen de invalkrachten aan de vereisten van de Arnhemse subsidievoorwaarden Voorschools Aanbod VVE.


Trainingen 2018-2019

Start: 02-05-2019 t/m eind: 14-06-2019

Voor flexibele en vaste invalkrachten van VVE locaties organiseert Stichting PAS de introductietraining VVE.
Na het volgen van de training voldoen de invalkrachten aan de vereisten van de Arnhemse subsidievoorwaarden Voorschools Aanbod VVE.


Trainingen 2018-2019

Start: 15-11-2018 t/m eind: 16-11-2018

Woordenschatontwikkeling heeft een directe relatie met schoolsucces. In Arnhem werken we aan woordenschat met LOGO3000 en het programma Met Woorden in de Weer. Het doel van LOGO3000 is dat kinderen minimaal de 3000 basiswoorden kennen vóór ze naar groep 3 gaan.


Trainingen 2018-2019

Start: 23-02-2018 t/m eind: 28-11-2018

In deze OVM training leer je het OntwikkelingsVolgModel kennen. Je krijgt kennis en inzicht in de verschillende ontwikkelingslijnen voor het jonge kind en je ontwikkelt vaardigheden om te kunnen werken met het OVM


Trainingen 2018-2019

Start: 31-10-2018 t/m eind: 28-11-2018

Speel je Wijs is een lesmethode waarbij een brug wordt gevormd tussen kunst en cognitie. De methode is ontwikkeld voor iedereen die kinderen actief en op een creatieve manier wil ondersteunen en stimuleren in hun taal- en spelontwikkeling.


Trainingen 2018-2019

Stichting PAS organiseert een studiemiddag Volg de ontwikkeling van het jonge kind, i.s.m. de SLO. Tijdens deze middag kijken we welke ontwikkelingen er zijn op het gebied van kindvolgsystemen.


Trainingen 2018-2019

Start: 17-09-2018 t/m eind: 01-10-2018

Het doel van de training is het opfrissen van de kennis en vaardigheden ten aanzien van de onderdelen lezen en spreken/luisteren. Deze onderdelen worden aansluitend getoetst door UvA Talen (Universiteit van Amsterdam). Wanneer het vereiste 3F niveau behaald is, ontvangt u een certificaat.


Trainingen 2018-2019

Start: 11-03-2019 t/m eind: 25-03-2019

Het doel van de training is het opfrissen van de kennis en vaardigheden ten aanzien van de onderdelen lezen en spreken/luisteren. Deze onderdelen worden aansluitend getoetst door UvA Talen (Universiteit van Amsterdam). Wanneer het vereiste 3F niveau behaald is, ontvangt u een certificaat.


Trainingen 2018-2019

Start: 01-10-2018 t/m eind: 10-12-2018

Voor flexibele en vaste invalkrachten van VVE locaties organiseert Stichting PAS de introductietraining VVE.
Na het volgen van de training voldoen de invalkrachten aan de vereisten van de Arnhemse subsidievoorwaarden Voorschools Aanbod VVE.


Trainingen 2018-2019

Start: 23-05-2019 t/m eind: 23-05-2019

Deze training is voor deelnemers die eerder de basis cursus “Omgaan met meertaligheid” volgden. Je hebt dus kennis over het verloop van meertalige taalontwikkeling, en welke factoren een rol spelen bij de meertalige taalontwikkeling.


Trainingen 2018-2019

Start: 12-09-2018 t/m eind: 02-07-2019

Jonge kinderen leren door te spelen, te ontdekken, te onderzoeken. Pedagogisch medewerkers en leerkrachten kunnen de kinderen hierbij ondersteunen, om zo de brede ontwikkeling te stimuleren. Dit is het centrale uitgangspunt voor het VVE programma “Actief Betrokken”.


Trainingen 2018-2019

Start: 06-03-2019 t/m eind: 05-02-2020

Jonge kinderen leren door te spelen, te ontdekken, te onderzoeken. Pedagogisch medewerkers en leerkrachten kunnen de kinderen hierbij ondersteunen, om zo de brede ontwikkeling te stimuleren. Dit is het centrale uitgangspunt voor het VVE programma “Actief Betrokken”.


Trainingen 2018-2019

Start: 03-10-2018 t/m eind: 08-05-2019

Jonge kinderen leren door te spelen, te ontdekken, te onderzoeken. Pedagogisch medewerkers en leerkrachten kunnen de kinderen hierbij ondersteunen, om zo de brede ontwikkeling te stimuleren. Dit is het centrale uitgangspunt voor het VVE programma “Actief Betrokken”.


© 2018 Stichting PAS