Nieuws: VVE

Home > Nieuws > VVE

Arie Slob over inzet middelen VVE

18 december 2018

In een brief aan de Kamer licht Arie Slob de inzet van de extra middelen voor versterking van de voorschoolse educatie en de OAB scholen toe.


Kinderzwerfboeken

18 december 2018

Sinds kort hebben we in het Onderwijshuis op de Beverweerdlaan een Kinderzwerfboekenkast.


Certificaten BoekStart in de kinderopvang

17 december 2018

Op 17 december zijn de eerste certificaten BoekStart in de Kinderopvang aan voorleescoördinatoren in Arnhem uitgereikt.


Update Project Passende kinderopvang

17 december 2018

Regelmatig houden wij u op de hoogte over het project Passende Kinderopvang. Een verslag van een werkbezoek in Denemarken en de eerste ervaringen van de coaches.


Speciaal voor peuters en ouders: Het Woordenwinkeltje

17 december 2018

Maandelijks vinden in de bibliotheekvestigingen Rozet Centrum en Rozet Kronenburg de ouder-peuterbijeenkomsten Het Woordenwinkeltje plaats.


Arnhemse VVE monitor 2017-2018

17 december 2018

Stichting PAS publiceert jaarlijks de VVE monitor om de kwaliteit en effectiviteit van de Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE) in Arnhem inzichtelijk te maken. Bestaand beleid wordt geëvalueerd en er worden aanbevelingen gedaan voor de toekomst.


BoekStart in de kinderopvang op de Wigwam

20 september 2018

Wigwam van Skar is één van de locaties die gestart is met BoekStart in de kinderopvang. Een medewerker van Wigwam vertelt hoe blij ze ermee zijn op de locatie.


Anderstalige prentenboeken op de Margarethaschool

20 september 2018

Onderzoek laat zien dat achterstand in de schooltaal verdwijnt wanneer de moedertaal erkend en gekoesterd wordt. Er zijn nog anderstalige prentenboeken beschikbaar!


Kwaliteit in uitvoering – professionalisering

20 september 2018

De kwaliteit van de professional is van grote invloed op het succes van de schoolloopbaan van kinderen. Daarom bieden we in Arnhem een voortdurend en samenhangend aanbod deskundigheidsbevordering.


Project Taalrijke Thuisomgeving

19 september 2018

In Arnhem wordt gewerkt aan een gezamenlijk taalnetwerk. Want we gunnen alle kinderen een taalrijke thuisomgeving.


Update project Passende kinderopvang

19 september 2018

Via deze nieuwsbrief kunt u de voortgang volgen van het project Passende Kinderopvang.


Geef mij maar een boek!

24 april 2018

PAS ontving een cheque van Inner Wheel Arnhem Geldria in de vorm van 187 prentenboeken. Deze gaan naar ‘onze’ Arnhemse voorschoolse voorzieningen en scholen.


Turks prentenboek bij Partou, locatie Emily Brontesingel

24 april 2018

Ouderbetrokkenheid: PAS regelde anderstalige prentenboeken. Bij Partou las een Turske moeder een Turks prentenboek voor


Van de logopedisten

24 april 2018

Naast de bekende activiteiten van de logopedisten, geven zij ook diverse trainingen.


PAS trainingen uitgelicht

10 december 2017

PAS biedt interessante nieuwe en bestaande trainingen. Nieuw is de basistraining Jonge Nieuwkomers.


PAS organiseert !

10 december 2017

De komende maanden staan er weer een paar mooie bijeenkomsten op het programma voor het Arnhemse werkveld kansengelijkheid. Reserveer alvast in uw agenda!


Besluit basisvoorwaarden kwaliteit voorschoolse educatie gewijzigd

5 december 2017

Op een aantal onderdelen is het Besluit gewijzigd. O.a. de taaleis en de eisen voor het pedagogisch beleidsplan en het opleidingsplan zijn aangescherpt.


De VoorleesExpress is op zoek naar vrijwilligers!

5 december 2017

De VoorleesExpress zoekt voor het nieuwe jaar voorlezers en coördinatoren!


Update project Passende kinderopvang

4 december 2017

Via deze nieuwsbrief kunt u de voortgang volgen van het project Passende Kinderopvang.


Managementbijeenkomst VVE Basistraining Actief Betrokken

4 december 2017

Tijdens de managementbijeenkomst werd uitgelegd hoe de Arnhemse VVE basistraining Actief Betrokken is opgebouwd.


Rekenactiviteiten bij peuters

3 december 2017

Voor de training Opbrengst Gericht Werken hebben de deelnemers doelgerichte rekenactiviteiten uitgewerkt. Enkele voorbeelden vanuit verschillende rekendomeinen.


PAS trainingen uitgelicht

1 oktober 2017

In de komende weken starten er een paar mooie trainingen. Aanmelden is nog mogelijk.


Cursus Talen in Balans (over meertalig opvoeden) in de Spil

1 oktober 2017

In september zijn logopedist Susanne en schoolcontactwerker Serife bij kindcentrum de Spil gestart met hun 4-daagse training Talen in Balans voor ouders.


VoorleesExpress ontvangt 100 boeken

1 oktober 2017

Begin september nam de VoorleesExpress Arnhem 100 boeken in ontvangst; een cadeau van sponsor gemeente Arnhem.


© 2019 Stichting PAS