Evenementen voor in je agenda!

18 december 2018 tagged as ,
Home > Nieuws > Over PAS > PASconferentie > Evenementen voor in je agenda!

In de eerste maanden van het nieuwe jaar hebben we mooie bijeenkomsten op de kalender staan. Twee PASsessies en natuurlijk onze jaarlijkse PASconferentie.
Noteert u ze vast in uw agenda!

PASsessie: Werken aan kansengelijkheid – Eddie Denessen (er zijn nog een paar plekken beschikbaar)
Op woensdagmiddag 23 januari 2019 is er een PASsessie over Kansengelijkheid met als spreker Eddie Denessen, bijzonder hoogleraar Sociaal-culturele achtergronden en differentiatie in het onderwijs.
Er zijn nog een paar plekken beschikbaar. Inschrijven kan via onze website, of via e-mail: info@stichtingpas.nl  

PASsessie: Interculturele communicatie – Leila Jaffar
Op 13 februari 2019  (15.00 – 17.00) organiseren we een PASsessie in de vorm van een workshop. Het onderwerp is Interculturele communicatie. Op de laatste PAS conferentie was deze workshop een groot succes. Daarom organiseren we deze nu nogmaals, speciaal voor professionals werken met kinderen en gezinnen uit andere culturen, zoals leerkrachten, ib-ers en pm-ers.

Deze workshop wordt verzorgd door Leila Jaffar, van Jaffar Consultancy. Zij heeft dertig jaar ervaring als trainer en adviseur op het gebied van interculturele communicatie. O.a. in de sectoren onderwijs, welzijn, overheid, zelforganisaties en politie.

PASconferentie 2019: SamenWerken aan Kansengelijkheid
Onze jaarlijkse PASconferentie vindt dit jaar plaats op woensdagmiddag 27 maart 2019. Hier ontmoeten alle professionals en vrijwilligers uit het Arnhemse werkveld kansengelijkheid elkaar. We hebben aan de deelnemers van de laatste conferentie gevraagd welk onderwerp er in 2019 op de agenda moet. Dat is geworden: SamenWerken aan Kansengelijkheid.

We hebben een inspirerende keynote spreker gevonden die ons verrassende inzichten geeft in het onderwerp. De workshops hebben mooie, diverse en praktische invalshoeken voor samenwerken aan gelijke kansen voor ieder kind.

Meer informatie en uitnodiging volgt!

© 2019 Stichting PAS