Kindcentra-0-13-jaar

Home > Kindcentra-0-13-jaar

“It takes a
village to raise a child”

Kindcentrum 0-13 jaar

Een kindcentrum 0-13 is een centrum voor ontwikkeling, educatie en kind nabije zorg voor kinderen van 0 tot 13 jaar. Dat is kortweg de formulering zoals we die in den lande tegen komen. In een kindcentrum werken minstens basisonderwijs en kinderopvang / peuterwerk intensief samen, er is een duidelijke verbinding met ouders als pedagogische en educatieve partners, en met teams / professionals voor de kind nabije zorg. De wijze waarin dit gebeurt moet passen bij de behoeften van kinderen en hun ouders. Eventueel hebben welzijnswerk, sport en cultuur ook een structurele bijdrage in het kindcentrum. Er zijn verschillende brede scholen in Arnhem die dit kindcentrum 0-13 nastreven. Scholen kiezen welke vorm van een kindcentrum het beste bij hun situatie past. Er zijn verschillende verschijningsvormen waarbij de mate van samenwerking tussen opvang en onderwijs varieert.

Wat kan Stichting PAS voor u betekenen?

Stichting PAS is ondersteunend aan de ontwikkeling van Kindcentra 0 t/m 13 jaar in Arnhem. Stichting PAS deelt kennis over de ontwikkelingen van Kindcentra. Voor u inspirerend en informerend.

Folder Kindcentra 0-13 jaar in Arnhem

Meer informatie?

© 2019 Stichting PAS