Over Stichting PAS

Home > Over PAS

Over PAS

Stichting PAS is er voor professionals in kinderopvang, peuterarrangementen en primair onderwijs voor kinderen van 0 tot 13 jaar in de gemeente Arnhem. Ons gezamenlijk doel is een optimale, ononderbroken ontwikkeling van alle kinderen in Arnhem van 0 tot 13 jaar. We hebben speciale aandacht en deskundigheid voor de kinderen die een extra zetje in de rug nodig hebben omdat zij van huis uit minder kansen hebben op een goede onderwijscarrière. (de doelgroep van het onderwijsachterstandenbeleid).

Projectbureau PAS

Stichting PAS heeft een vast kernteam (een projectbureau) van 20 personen.
De algehele leiding is in handen van twee coördinatoren.
Er is een afdeling voor monitoring, evaluatie en beleidsadvies.
PAS coördineert en ondersteunt programma’s en projecten voor het tegengaan van onderwijsachterstanden: Voor- en vroegschoolse educatie (VVE), verlenging van de schooltijd, opvang nieuwkomers in het onderwijs (waaronder vluchtelingenkinderen).
PAS organiseert, samen met het VO, de overgang van PO naar VO (de PO-VO-procedure).
PAS heeft consulenten in dienst voor speciale doelgroepen: Turkse, Marokkaans/Arabische en Somalische kinderen. En consulenten voor woonwagen-, Roma- en Sintikinderen.
PAS coördineert en ondersteunt programma’s op het snijvlak van school en omgeving (brede school, integraal kindcentrum).
Voor het geheel is er een ‘backoffice’, bestaande uit drie personen.

Verbindend
Ondersteunend
Deskundig

onze kernwaarden

Meer informatie?

© 2018 Stichting PAS