Bestuurlijk

Home > Over PAS > Bestuurlijk

De stichting PAS valt onder verantwoordelijkheid van de schoolbesturen De Basis, Delta en Fluvius en wordt voor het grootste deel gesubsidieerd door de gemeente Arnhem. De schoolbesturen PO en PAS hebben vier maal per jaar een bestuurlijk overleg met de wethouder onderwijs over gemeenschappelijke maatschappelijke onderwerpen.

Voor het voorschoolse VVE-beleid organiseert de gemeente Arnhem vier maal per jaar een beleidsoverleg met betrokken besturen/directies. Dit wordt inhoudelijk en ambtelijk ondersteund door stichting PAS.

Voor de ontwikkeling van (integrale) kindcentra en brede scholen in Arnhem is een stuurgroep actief, bestaande uit de wethouder onderwijs van Arnhem, bestuurlijke vertegenwoordigers van de drie schoolbesturen (De Basis/Fluvius en Delta), van de kinderopvang (SPA, Skar-Korein, Partou) en van het welzijnswerk (Rijnstad). Stichting PAS verzorgt het ambtelijk secretariaat, is beleidsadviseur en heeft de projectleiding over de IKC-ontwikkeling.

Voor de overgang van PO naar VO is een stuurgroep in het leven geroepen, bestaande uit bestuurders vanuit het PO en VO. Deze stuurgroep wordt ambtelijk en inhoudelijk ondersteund door stichting PAS en het samenwerkingsverband V(S)O 25.06 samen. Zij verzorgen ook de uitvoering van het afgesproken beleid.

© 2018 Stichting PAS