Verlengde Schooldag

Home > Portfolio > Verlengde Schooldag

Het gaat helemaal
door me heen!

een genietende leerling

Wat is de Verlengde schooldag?

Uitgangspunt is dat de ontwikkeling van kinderen niet ophoudt als de laatste bel gegaan is. Een ander uitgangspunt is dat leren beter en sneller gaat als kinderen dingen zelf ontdekken. Dit gebeurt niet alleen in de klas, maar vooral ook buiten schooltijd in het echte leven.

VSD is een naschools activiteitenprogramma voor kinderen in de Arnhemse aanpakwijken, georganiseerd door de (brede) school, vaak samen met het kinderwerk van Rijnstad. Kinderen nemen na schooltijd deel aan activiteitencycli (6 tot 10 bijeenkomsten) waarbij zij hun talenten in de brede zin van het woord kunnen ontwikkelen. Het gaat om activiteiten op het gebied van sport & spel, kunst & cultuur, natuureducatie, techniek of ‘levensecht leren’. De leiding is in handen van professionele vakkrachten. De kinderen leren ontdekkend en onderzoekend, ze doen zoveel mogelijk zelf. Taalstimulering is altijd een belangrijk aandachtspunt voor de leiding. Meestal sluit de VSD-cyclus af met een presentatie, een optreden of een tentoonstelling.

Meer informatie?

© 2018 Stichting PAS