Zomerschool & Schakelklas

Home > Portfolio > Zomerschool & Schakelklas

“Ik zou willen dat het hele jaar zo leuk is als de Zomerschool”

een deelnemer

PROGRAMMA 2018INSCHRIJVENFOTO COMPILATIE

Zomerschool Arnhem

Deze zomer wordt alweer voor de negende keer een zomerschool aangeboden van 16 juli t/m 3 augustus. Op de Zomerschool werken we aan taal, lezen en rekenen en worden de leerlingen voorbereid op het voortgezet onderwijs. Daarnaast is er elke middag aandacht voor sport, kunst, cultuur, techniek, theater, dans, etc. Op vrijdag gaan we op excursie.

De doelen van de Zomerschool zijn:

  • wat je geleerd hebt niet vergeten en om nog wat bij te leren
  • goed voorbereid beginnen aan groep 8 of het voortgezet onderwijs
  • gezellig samen bezig zijn in de zomervakantie

Inschrijven
Gebruik de knop ‘Inschrijven’ hierboven om een leerling aan te melden. De school ontvangt dan een formulier waarop leerlinggegevens ingevuld dienen te worden met een handtekening van ouders.

 Zomerschool VVE

Stichting PAS organiseert al jaren de Zomerschool voor leerlingen van groep 7 en 8 van de basisscholen in het onderwijsachterstandenbeleid. Vorig jaar was er ook een zomerschool voor peuters en kleuters. Dit jaar proberen we ook een VVE Zomerschool te organiseren met een mooi programma waar aandacht is voor taalontwikkeling, beweging en buitenspel.

Continuïteit in taalstimulering voor kinderen met een (risico op) taal/ontwikkelingsachterstand en kinderen die thuis weinig (Nederlandse) taalervaringen opdoen is van belang. Met name tijdens de lange zomervakantie is aanbieden van een taalrijke leeromgeving zinvol. De Zomerschool voor peuters en kleuters biedt deze rijke leeromgeving. Een belangrijk onderdeel is dat de Zomerschool de ouders bij het programma betrekt.

De Zomerschool is er voor peuters en kleuters tussen de 3 en 5 jaar. Een groep bestaat uit minimaal 8 en maximaal 16 kinderen. Per groep zijn er twee begeleiders en een vrijwilliger aanwezig.

Schakelklassen

Door de onderwijstijd voor leerlingen met 100 uur per jaar te verlengen wordt actie ondernomen om de taalvaardigheid van de doelgroepkinderen op de  OAB(onderwijsachterstandenbeleid)-scholen te vergroten. Of deze 100 uur extra wordt ingezet voor de onder- of bovenbouw, wordt aan de school overgelaten. Wel blijkt dat extra ondersteuning van zwakke taalleerders het meest effectief is in de onderbouw.

Laten we contact houden

Agenda

Spreekt u maar!

Terugblik op de themaweek democratie. De hele week geoefend op debatteren en in de praktijk gebracht tijdens het debattoernooi in de raadszaal in Arnhem.

Meer informatie?

© 2018 Stichting PAS