Zomerschool & Schakelklas

Home > Portfolio > Zomerschool & Schakelklas

“Ik zou willen dat het hele jaar zo leuk is als de Zomerschool”

een deelnemer

REKENMATERIAALFOTO COMPILATIE

Zomerschool Arnhem

In het kader van de rijksregeling ‘onderwijstijdverlenging basisonderwijs’ werd in de zomer van 2010 een Zomerschool gestart in de Arnhemse wijk Malburgen. De Zomerschool Malburgen werd een proefproject van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. De doelen van de Zomerschool zijn:

  • het onderwijsniveau op peil houden gedurende de zomervakantie
  • hiaten op taal- en rekengebied verkleinen
  • bevorderen van de doorgaande lijn PO-VO
  • bevorderen van de sociaal emotionele ontwikkeling

Vanaf 2013 namen 15 basisscholen deel aan de Zomerschool Arnhem. In 2016 namen 15 kinderen van het AZC Elderhoeve deel aan de Zomerschool. Inmiddels wordt in 2017 voor de achtste keer een zomerschool aangeboden aan alle leerlingen van groep 7 en 8 van de basisscholen in het onderwijsachterstandenbeleid. Op de Zomerschool werken we aan taal, lezen en rekenen en worden de leerlingen voorbereid op het voortgezet onderwijs. Daarnaast is er elke middag aandacht voor sport, kunst, cultuur, techniek, theater, dans, etc. en gaan we vrijdags op excursie, bijvoorbeeld naar NEMO in Amsterdam.

Evaluatieverslag Zomerschool 2016

Schakelklassen

  • Wat zijn schakelklassen en voor wie is zijn ze bedoeld?
  • Over hoe veel uur per jaar onderwijstijdverlenging gaat het?
  • Wat is het effect van schakelklassen?

Door de onderwijstijd voor leerlingen met 100 uur per jaar te verlengen wordt actie ondernomen om de taalvaardigheid van de doelgroepkinderen op de  OAB(onderwijsachterstandenbeleid)-scholen te vergroten. Of deze 100 uur extra wordt ingezet voor de onder- of bovenbouw, wordt aan de school overgelaten. Wel blijkt dat extra ondersteuning van zwakke taalleerders het meest effectief is in de onderbouw.

Laten we contact houden

Peter Burgers
Coördinator schakelklassen
p.burgers@stichtingpas.nl
026 – 760 09 70

Channa Woudenberg
Directeur Zomerschool
c.woudenberg@stichtingpas.nl
026 – 760 09 76

Agenda

Spreekt u maar!

Terugblik op de themaweek democratie. De hele week geoefend op debatteren en in de praktijk gebracht tijdens het debattoernooi in de raadszaal in Arnhem.

Meer informatie?

© 2016 Stichting PAS