PAS Jaarverslag 2015-2016

Home > Publicaties > PAS Jaarverslag 2015-2016

In het jaarverslag van stichting PAS 2015-2016 staat het volgende beschreven:

  • de doelen van de activiteiten van stichting PAS
  • wat we met de activiteiten bereikt hebben
  • welke toekomstige ontwikkelingen we voorzien

Voorheen werd het jaarverslag in papieren versie verstrekt. Dit jaar voor het eerst geheel digitaal.
In onderstaande lijst vindt u de verslagen van de verschillende activiteiten van stichting PAS. Bovenaan de lijst staan de verslagen gebundeld.
Onderaan deze pagina staan verwijzingen naar de uitgebreide publicaties.

In verband met het plan ‘Van Wijken weten’ is waar mogelijk rekening gehouden met de indeling per deelgebied.

Dit jaarverslag betreft het tweede verlengingsjaar van de vierjarige beleidsperiode 2010 t/m 2014. De doelen voor deze beleidsperiode vindt u in het beleidsplan ‘PAS-poort naar de toekomst’.

Wilt u meer lezen? Bekijk dan onderstaande publicaties 20152016:

© 2017 Stichting PAS