Stichting PAS  
 

Nieuwsbrief september 2018
Online versie

Ieder kind verdient een mooie toekomst, een rijke ontwikkel-carrière helpt daarbij. Voor sommige kinderen is dat niet vanzelfsprekend. Juist voor die kinderen willen we het perspectief vergroten. Wij zetten ons in voor kansengelijkheid en geloven in de kracht van samenwerken.


Wijk
image
BoekStart in de kinderopvang op de Wigwam
Wigwam van Skar is één van de locaties die gestart is met BoekStart in de kinderopvang. Een medewerker van Wigwam vertelt hoe blij ze ermee zijn op de locatie.
Lees meer...
 
image
Anderstalige prentenboeken op de Margarethaschool
Onderzoek laat zien dat achterstand in de schooltaal verdwijnt wanneer de moedertaal erkend en gekoesterd wordt. Er zijn nog anderstalige prentenboeken beschikbaar!
Lees meer...
 

Stad
image
OAB beleid in Arnhemse begroting 2019 – 2022
In de Arnhemse begroting wordt € 0,9 miljoen uitgetrokken voor een programma om onderwijsachterstanden in te lopen in de peuterjaren van kinderen.
Lees meer...
 
image
PAS organiseert: PASsessies en PASconferentie 2019
We hebben weer een paar mooie PASsessies op de kalender staan. Noteert u ze vast in uw agenda; uitnodiging volgt!
Lees meer...
 
image
Zomerschool 2018
Deze zomer vond de negende editie van de Zomerschool plaats. Een interview met directeur Channa Woudenberg.
Lees meer...
 
image
Aanpak E- team wordt verder uitgerold
De integrale aanpak van het E-team voor het hele gezin wordt verder uitgerold; binnen Arnhem en de regiogemeenten.
Lees meer...
 
image
LOL; Stichting Leuk Om te Leren Weekendschool Arnhem
Stichting Leuk Om te Leren Weekendschool Arnhem heeft een nieuwe programmamanager. En is op zoek naar buddies!
Lees meer...
 
image
Kwaliteit in uitvoering – professionalisering
De kwaliteit van de professional is van grote invloed op het succes van de schoolloopbaan van kinderen. Daarom bieden we in Arnhem een voortdurend en samenhangend aanbod deskundigheidsbevordering.
Lees meer...
 
image
Begeleiding OWRS consulenten van PAS verder uitgebreid
De doelgroep in Arnhem van onze OWRS consulenten is uitgebreid naar kinderen van 0-23 jaar. Contacten met het VO zijn belangrijk in de doorgaande lijn.
Lees meer...
 
image
Project Taalrijke Thuisomgeving
In Arnhem wordt gewerkt aan een gezamenlijk taalnetwerk. Want we gunnen alle kinderen een taalrijke thuisomgeving.
Lees meer...
 
image
Update project Passende kinderopvang
Via deze nieuwsbrief kunt u de voortgang volgen van het project Passende Kinderopvang.
Lees meer...
 

Land
image
Miljoenennota 2019
Prinsjesdag 2018: het kabinet bevestigt de afspraken die het al eerder maakte voor het primair onderwijs. En trekt 130 miljoen euro uit voor de Voor- en Vroegschoolse Educatie.
Lees meer...
 
image
Nieuwe beleidskaders voor gemeentelijk woonwagenbeleid
In juli zijn nieuwe beleidskaders voor gemeentelijk woonwagenbeleid ingegaan. Arnhem was hier al mee bezig en heeft woonwensen laten inventariseren.
Lees meer...
 
image
OAB update
Volgend schooljaar krijgen scholen afhankelijk van de verwachte onderwijsachterstand een budget toegekend.
Lees meer...
 

Agenda

24-10-2018
Introductietraining VVE Arnhem voor invalkrachten [training 2]
Voor flexibele en vaste invalkrachten van VVE locaties organiseert Stichting PAS de introductietraining VVE. Na het volgen van de training voldoen de invalkrachten aan de vereisten van de Arnhemse subsidievoorwaarden Voorschools Aanbod VVE.
31-10-2018
Speel je Wijs Woordenschat
Speel je Wijs is een lesmethode waarbij een brug wordt gevormd tussen kunst en cognitie. De methode is ontwikkeld voor iedereen die kinderen actief en op een creatieve manier wil ondersteunen en stimuleren in hun taal- en spelontwikkeling.
12-11-2018
Training Praten met (niet sprekende) peuters
Kunnen praten is van groot belang voor een goed contact met je omgeving. Veel peuters praten vanzelf. Maar sommige peuters kunnen of doen dit niet.Deze training geeft je inzichten in de normale taalontwikkeling, en in de oorzaken waarom peuters soms niet tot spreken komen. En praktische tips om taal uit te lokken.
17-01-2019
Werken aan gelijke kansen voor ieder kind
Als leerkracht heb je veel kennis en vaardigheden. In drie bijeenkomsten leer je deze met elkaar te verbinden en in te zetten om de kansen op schoolsucces van je leerlingen te vergroten.

Stichting PAS
 
Beverweerdlaan 3, 6825 AE Arnhem
Facebook
copyright © 2017 Stichting PAS. Alle rechten voorbehouden.
Inschrijving wijzigen of afmelden? klik hier.