Stichting PAS  
 

Nieuwsbrief december 2018
Online versie

Ieder kind verdient een mooie toekomst, een rijke ontwikkelcarrière helpt daarbij. Voor sommige kinderen is dat niet vanzelfsprekend. Juist voor die kinderen willen we het perspectief vergroten. Wij zetten ons in voor kansengelijkheid en geloven in de kracht van samenwerken.


Stad
image

Alle medewerkers van Stichting PAS
wensen u fijne feestdagen
en een bijzonder mooi en

KANSRIJK 2019 ! 
Lees meer...
 

image
Evenementen voor in je agenda!
In de eerste maanden van het nieuwe jaar hebben we mooie bijeenkomsten op de kalender staan. Twee PASsessies en natuurlijk onze jaarlijkse PASconferentie. Noteer ze vast in je agenda!
Lees meer...
 
image
HAN Pabo en PAS slaan de handen ineen
De HAN Pabo, De BasisFluvius en Delta investeren samen in de ontwikkeling ‘Samen Opleiden’ voor leerkrachten. PAS zal workshops verzorgen.
Lees meer...
 
image
Aanpak voor een geletterd Arnhem
In het afgelopen jaar heeft het kernteam laaggeletterdheid een plan ontwikkeld. Stichting PAS maakt deel uit van het kernteam, omdat we de cyclus van laaggeletterdheid willen doorbreken.
Lees meer...
 
image
Kinderzwerfboeken
Sinds kort hebben we in het Onderwijshuis op de Beverweerdlaan een Kinderzwerfboekenkast.
Lees meer...
 
image
Certificaten BoekStart in de kinderopvang
Op 17 december zijn de eerste certificaten BoekStart in de Kinderopvang aan voorleescoördinatoren in Arnhem uitgereikt.
Lees meer...
 
image
Update Project Passende kinderopvang
Regelmatig houden wij u op de hoogte over het project Passende Kinderopvang. Een verslag van een werkbezoek in Denemarken en de eerste ervaringen van de coaches.
Lees meer...
 
image
Speciaal voor peuters en ouders: Het Woordenwinkeltje
Maandelijks vinden in de bibliotheekvestigingen Rozet Centrum en Rozet Kronenburg de ouder-peuterbijeenkomsten Het Woordenwinkeltje plaats.
Lees meer...
 
image
Arnhemse VVE monitor 2017-2018
Stichting PAS publiceert jaarlijks de VVE monitor om de kwaliteit en effectiviteit van de Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE) in Arnhem inzichtelijk te maken. Bestaand beleid wordt geëvalueerd en er worden aanbevelingen gedaan voor de toekomst.
Lees meer...
 

Land
image
Arie Slob over inzet middelen VVE
In een brief aan de Kamer licht Arie Slob de inzet van de extra middelen voor versterking van de voorschoolse educatie en de OAB scholen toe.
Lees meer...
 

Agenda

17-01-2019
Het PeuterLab
Nieuw: het PeuterLab: voor onderzoekend en ontdekkend leren. Kom naar de inspiratiesessie en ontvang via een abonnement drie verschillende ontdekkisten met materialen op locatie.
23-01-2019
PASsessie: Ongelijke kansen in het onderwijs: analyse en oplossingen
Eddie Denessen, bijzonder hoogleraar Sociaal-culturele achtergronden en differentiatie in het onderwijs, komt naar Arnhem voor een PASsessie. Hij gaat o.a. in op de vragen Wat kun je als leerkracht/school doen om kansenongelijkheid tegen te gaan? En welke rol speelt ouderbetrokkenheid daarbij?
13-02-2019
PASsessie: Workshop Interculturele communicatie
Op 13 februari 2019 organiseren we een PASsessie in de vorm van een workshop. In de workshop nemen we een kijkje achter de schermen van cultureel gestuurd gedrag. We gaan in op de relatie tussen cultuur en de wijze van communiceren.
11-03-2019
Taaltraining en toetsing 3F taalniveau (lezen en spreken/luisteren) [training 2]
In deze training iworden de kennis en vaardigheden op de onderdelen lezen en spreken/luisteren opgefrist. Deze worden aansluitend getoetst door UvA Talen. Wanneer het vereiste 3F niveau behaald is, ben je gecertificeerd om op een VVE groep te werken.
12-03-2019
Met Woorden in de Weer > voor PO (midden en bovenbouw)
Met Woorden in De Weer® is een bekende woordenschataanpak om het woordenschatonderwijs te verbeteren. Om dit te bereiken richt de aanpak zich op verbetering van de vaardigheden van leerkrachten.
27-03-2019
PAS conferentie 2019: SamenWerken aan Kansengelijkheid
De jaarlijkse conferentie van Stichting PAS is een onmisbare bijeenkomst voor alle professionals en vrijwilligers uit het Arnhemse werkveld kansengelijkheid. Jij komt toch ook?!

Publicaties

image De Arnhemse Monitor PO 2016-2018
PAS publiceert de Arnhemse Monitor Primair Onderwijs (AMPO). Hierin worden de gegevens van de centrale eindtoets van de Arnhemse basisscholen weergegeven.

Stichting PAS
 
Beverweerdlaan 3, 6825 AE Arnhem
Facebook
copyright © 2017 Stichting PAS. Alle rechten voorbehouden.
Inschrijving wijzigen of afmelden? klik hier.