Stichting PAS  
 

Nieuwsbrief juni 2017
Online versie

Ieder kind verdient een mooie toekomst, een rijke ontwikkel carrière helpt daarbij. Voor sommige kinderen is dat niet vanzelfsprekend. Juist voor die kinderen willen we het perspectief vergroten. Wij zetten ons in voor kansengelijkheid en geloven in de kracht van samenwerken.


Wijk
Spotlight: Joke Kersbergen, VVE coach bij Stichting PAS
In de Spotlight: Joke Kersbergen, VVE coach bij PAS vertelt over doorgaande lijn vroegschool - voorschool.
Lees meer...
 
image
TaalSpelgroep op de St. Paulusschool
Op de St. Paulusschool heeft kunstenaar Ellen Kleinlein zojuist de serie TaalSpelgroepen afgesloten. Een TaalSpelgroep is een serie van 12 bijeenkomsten voor kleuters, waarin zij een uur bezig zijn met woordenschat aan de hand van creatieve werkvormen.
Lees meer...
 
image
Studiemiddag Kindcentrum de Malburcht
Kindcentrum de Malburcht organiseerde in juni een studiemiddag. Eén van de workshops werd verzorgd door Stichting PAS, en ging over educatief partnerschap met ouders.
Lees meer...
 

Stad
Vacature projectmedewerker Nieuwkomers
Prachtige vacature! Stichting PAS zoekt projectmedewerker Nieuwkomers.
Lees meer...
 
image
NIEUW : bezoek onze PASsessies! Save the (1st) date: 11 oktober 2017
Nieuw vanaf september 2017: Stichting PAS organiseert PASsessies. Blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen in ons werkveld. Iedere sessie heeft een interessant thema. We nodigen een spreker uit, organiseren een forum-discussie, of verzorgen een workshop.
Lees meer...
 
image
Trainingsaanbod VVE 2017-2018. Kapstok: de domeinen en speerpunten uit het VVE-beleid
De kwaliteit van uitvoering VVE en de effecten daarvan worden vooral bepaald door de kwaliteit van de VVE- professional. Investeren in professionalisering VVE loont! Stichting PAS organiseert, na afstemming met de instellingen, het trainingsaanbod VVE. Zo is er in Arnhem een continu programma van professionalisering.
Lees meer...
 
image
Stedelijk onderzoek naar ouderbetrokkenheid
Voor de derde keer heeft Stichting PAS de ouderbetrokkenheid binnen de VVE onderzocht. De resultaten van dit onderzoek zijn vergeleken met de eerste twee metingen.
Lees meer...
 
Vooraankondiging afscheid Toni Britsia en Peter Burgers
Vooraankondiging afscheid Toni Britsia en Peter Burgers. Save the date!:
28 november 2017 van 15.00 - 18.30 uur.

Lees meer...
 
image
Project Passende Kinderopvang
"Alle Arnhemse kinderen kunnen binnen de kinderopvang, in hun eigen leefomgeving, de professionele zorg en begeleiding krijgen die zij nodig hebben om zich optimaal te ontwikkelen". Dit is de ambitie van het project Passende Kinderopvang, waarin een groot aantal betrokken instellingen samenwerkt.
Lees meer...
 
image
Resultaten evaluatie dienstverlening Stichting PAS
Onze partners vinden de uitvoering van het OAB-beleid het belangrijkste doel van Stichting PAS. Dit blijkt uit de gesprekken die medewerkers van Stichting PAS hebben gevoerd, om onze dienstverlening te evalueren.
Lees meer...
 
image
Nieuwe aanbieder peuteropvang: Partou
In het kader van het Arnhemse Ontwikkelrecht voor peuters biedt nu ook Partou peuteropvang aan. Zij zijn op 6 locaties tevens aanbieder VVE voor doelgroepkinderen.
Lees meer...
 

Land
Huidige manier bekostiging onderwijsachterstandenbeleid gehandhaafd in 2018
De bekostiging van het onderwijsachterstandenbeleid (zowel voor het schooldeel als het gemeentedeel) blijft gebaseerd op de huidige gewichtenregeling en de impulsgebiedenregeling.
Lees meer...
 
Vooraankondiging vijfde Landelijke IKC-dag: 29 september 2017
Investeren in kindvoorzieningen is noodzakelijk om de ontwikkeling van jonge kinderen te bevorderen. De vijfde Landelijke IKC-dag op 29 september 2017 (in theater Orpheus Apeldoorn) zal dan ook in het teken staan van het onderwerp 'Hét IKC bestaat niet'.
Lees meer...
 

Publicaties

image Samenvatting ‘Onderwijsachterstandenbeleid, een duwtje in de rug?’
Onlangs verscheen een rapport van een Interdepartementaal Beleidsonderzoek (IBO) met een analyse van het huidige onderwijsachterstandenbeleid.
image Monitor ouderbetrokkenheid 2016-2017
Voor de derde keer heeft Stichting PAS de ouderbetrokkenheid binnen de VVE onderzocht. De resultaten van dit onderzoek zijn vergeleken met de eerste twee metingen. Zowel ouders als professionals zijn onverminderd positief over het contact met elkaar.
image Arnhemse toetskalender 2017-2018
Jaarlijks stelt Stichting Pas, op verzoek van de 3 schoolbesturen, de toetskalender voor het komende schooljaar op.

Agenda

24-07-2017
Zomerschool Arnhem 2017
De Zomerschool vindt plaats van 24 juli t/m 18 augustus 2017. Het programma van de Zomerschool bestaat uit vier themaweken: Energie, Heelal, Australië en Bouwen. Leerlingen uit groep 7 en 8 van de OAB-scholen kunnen zich voor vier of twee weken inschrijven.
08-09-2017
VVE Basiscursus Actief Betrokken [training 1]
Jonge kinderen leren door te spelen, te ontdekken, te onderzoeken. Pedagogisch medewerkers en leerkrachten kunnen de kinderen hierbij ondersteunen, om zodoende de brede ontwikkeling te stimuleren. Dit is het centrale uitgangspunt voor het VVE programma “Actief Betrokken”.
21-09-2017
Informatiebijeenkomst Werken aan woordenschat
Op deze dag krijgt u informatie over het belang van goed woordenschatonderwijs voor peuters en kleuters, informatie over een effectieve en efficiënte aanpak (Met Woorden in de Weer). Tevens wordt aandacht besteed aan het programma Logo 3000 zoals dat in Arnhem wordt gebruikt.
11-10-2017
PASsessie Taskforce bijeenkomst Samenwerking onderwijs en kinderopvang
Diana Monissen, voorzitter van de taskforce Samenwerking onderwijs en kinderopvang, komt op 11 oktober naar Arnhem om het in maart verschenen rapport 'Tijd om door te pakken' toe te lichten. Deskundigen pleiten in het rapport voor een verdere versterking van de samenwerking tussen onderwijs en kinderopvang in het belang van kinderen, ouders en professionals.
23-11-2017
Omgaan met meertaligheid
Kennis hebben over het verloop van meertalige taalontwikkeling, weten welke factoren een rol spelen bij de meertalige taalontwikkeling. Met behulp van deze kennis kun je meertalige kinderen beter begeleiden, mogelijke problemen herkennen en ouders adequaat adviseren.
07-12-2017
LOGO 3000 / Met Woorden in de Weer (voor VVE- intensieflocaties en OAB-scholen)
Optimaal consolideren op (voor)school en thuis. Het doel van LOGO3000 is dat kinderen minimaal de 3000 basiswoorden kennen vóór ze naar groep 3 gaan. Om pedagogisch medewerkers en leerkrachten daarbij te ondersteunen biedt LOGO3000 veel en vrolijk materiaal, zowel voor het semantiseren, consolideren en controleren.

Stichting PAS
 
Beverweerdlaan 3, 6825 AE Arnhem
Facebook
copyright © 2017 Stichting PAS. Alle rechten voorbehouden.
Inschrijving wijzigen of afmelden? klik hier.