Stichting PAS  
 

Nieuwsbrief oktober 2017
Online versie

Ieder kind verdient een mooie toekomst, een rijke ontwikkel carrière helpt daarbij. Voor sommige kinderen is dat niet vanzelfsprekend. Juist voor die kinderen willen we het perspectief vergroten. Wij zetten ons in voor kansengelijkheid en geloven in de kracht van samenwerken.


Wijk
image
Cursus Talen in Balans (over meertalig opvoeden) in de Spil
In september zijn logopedist Susanne en schoolcontactwerker Serife bij kindcentrum de Spil gestart met hun 4-daagse training Talen in Balans voor ouders.
Lees meer...
 
image
Aanpak van laaggeletterdheid in Malburgen en Geitenkamp
Kernteam Laaggeletterdheid breidt aanpak ToTaalplan Presikhaaf uit naar Malburgen en Geitenkamp
Lees meer...
 
image
Oudercursus TOLK over taalstimulering
“U speelt de hoofdrol bij de taalontwikkeling van uw kind”. Zo ging in september de oudercursus TOLK van start op peuterwerk De Grenspost.
Lees meer...
 

Stad
image
PO staking 5 oktober: PAS zorgt voor mooie lesdag
5 oktober PO staking. Stichting PAS draagt haar steentje bij en verzorgt een lesprogramma.
Lees meer...
 
image
José Muijres, onze nieuwe projectmedewerker Nieuwkomers, stelt zich graag voor.
José Muijres, onze nieuwe projectmedewerker Nieuwkomers, stelt zich graag voor.
Lees meer...
 
image
PAS trainingen uitgelicht
In de komende weken starten er een paar mooie trainingen. Aanmelden is nog mogelijk.
Lees meer...
 
image
VoorleesExpress ontvangt 100 boeken
Begin september nam de VoorleesExpress Arnhem 100 boeken in ontvangst; een cadeau van sponsor gemeente Arnhem.
Lees meer...
 
image
E-team; integrale hulpverlening voor Woonwagen-, Roma- en Sinti gezinnen met complexe problemen
Driestroom, OWRS en Stichting PAS zetten Expertise team op voor complexe problemen bij Roma- Sinti- en Woonwagenbewoners.
Lees meer...
 
image
Project Het kind voorop. Op weg naar passende kinderopvang
Regelmatig houden wij u op de hoogte over het project Passende Kinderopvang.
Lees meer...
 
image
Project Alle kinderen een bibliotheekpas lanceert de Verhalenvangers
Bibliotheek Arnhem heeft het project Alle kinderen een bibliotheekpas opgezet. Voor kinderen van 4 t/m 12 jaar is een nieuw concept ontwikkeld: de Verhalenvangers.
Lees meer...
 

Land
image
Wet IKK, voor een betere kwaliteit in de kinderopvang
De Wet Innovatie en Kwaliteit Kinderopvang (IKK) treedt per 1 januari 2018 in werking. Wij maakten voor u een PASklare samenvatting.
Lees meer...
 
image
Nieuwe coalitie wil bezuinigingen op achterstandsgeld doorzetten
De fracties van de partijen die zeer waarschijnlijk het nieuwe kabinet gaan vormen, willen de bezuinigingen op achterstandsgeld doorzetten.
Lees meer...
 
image
Onderwijsachterstanden beter in beeld
Het CBS heeft in opdracht van OCW onderzocht welke omgevingskenmerken het risico op een onderwijsachterstand het best kunnen voorspellen. Op basis van deze kenmerken heeft het CBS een nieuwe indicator ontwikkeld.
Lees meer...
 

Agenda

11-10-2017
PASsessie Taskforce bijeenkomst Samenwerking onderwijs en kinderopvang
Diana Monissen, voorzitter van de taskforce Samenwerking onderwijs en kinderopvang, komt op 11 oktober naar Arnhem om het in maart verschenen rapport 'Tijd om door te pakken' toe te lichten. Deskundigen pleiten in het rapport voor een verdere versterking van de samenwerking tussen onderwijs en kinderopvang in het belang van kinderen, ouders en professionals.
30-10-2017
Praten met (niet sprekende) peuters
Door te praten ontwikkelt en verrijkt de taal van peuters zich. Kunnen praten is van groot belang voor een goed contact met je omgeving. Veel peuters praten vanzelf. Maar sommige peuters kunnen of doen dit niet. Hoe kun je dit toch stimuleren?
22-11-2017
Introductietraining VVE Arnhem voor invalkrachten
Voor flexibele en vaste invalkrachten van VVE locaties organiseert Stichting PAS de introductietraining VVE. Na het volgen van de training voldoen de invalkrachten aan de vereisten van de Arnhemse subsidievoorwaarden Voorschools Aanbod VVE.
23-11-2017
Basiscursus Omgaan met meertaligheid
Op de werkvloer word je soms geconfronteerd met kinderen en ouders met een anderstalige of meertalige achtergrond. Tijdens de training gaan we in op de invloed daarvan op het leren van kinderen. Door deze training kunt u meertalige kinderen beter begeleiden, mogelijke problemen herkennen en de ouders adequaat adviseren.
07-12-2017
LOGO 3000 / Met Woorden in de Weer (voor VVE- intensieflocaties en OAB-scholen)
Optimaal consolideren op (voor)school en thuis. Het doel van LOGO3000 is dat kinderen minimaal de 3000 basiswoorden kennen vóór ze naar groep 3 gaan. Om pedagogisch medewerkers en leerkrachten daarbij te ondersteunen biedt LOGO3000 veel en vrolijk materiaal, zowel voor het semantiseren, consolideren en controleren.
08-01-2018
Taaltraining en toetsing 3F taalniveau [training 2]
Het doel van de training is het opfrissen van de kennis en vaardigheden ten aanzien van de onderdelen lezen en spreken/luisteren. Deze onderdelen worden aansluitend getoetst door UvA Talen (Universiteit van Amsterdam). Wanneer het vereiste 3F niveau behaald is, ontvangt u een certificaat.
07-03-2018
VVE Basiscursus Actief Betrokken [training 2]
Jonge kinderen leren door te spelen, te ontdekken, te onderzoeken. Pedagogisch medewerkers kunnen kinderen hierbij ondersteunen, om zo de brede ontwikkeling te stimuleren. Dit is het centrale uitgangspunt voor het VVE programma “Actief Betrokken”.

Publicaties

image Overzicht VVE-locaties 2017
Hier vindt u het overzicht van Arnhemse VVE-locaties 2017

Stichting PAS
 
Beverweerdlaan 3, 6825 AE Arnhem
Facebook
copyright © 2017 Stichting PAS. Alle rechten voorbehouden.
Inschrijving wijzigen of afmelden? klik hier.