Stichting PAS  
 

Nieuwsbrief december 2017
Online versie

Ieder kind verdient een mooie toekomst, een rijke ontwikkel-carrière helpt daarbij. Voor sommige kinderen is dat niet vanzelfsprekend. Juist voor die kinderen willen we het perspectief vergroten. Wij zetten ons in voor kansengelijkheid en geloven in de kracht van samenwerken.


Wijk
image
Brainstorm over laaggeletterdheid in Geitenkamp
Op donderdag 18 januari is er een brainstorm over laaggeletterdheid in Geitenkamp. Wie een bijdrage wil leveren is van harte welkom!
Lees meer...
 
image
Balansen in Malburgen
Op de Balansdag in Malburgen werd teruggeblikt, maar vooral ook vooruit gekeken.
Lees meer...
 
image
Educatief partnerschap op De Spil
In kindcentrum de Spil (deelgebied Malburgen) staat educatief partnerschap hoog in het vaandel.
Lees meer...
 
image
Rekenactiviteiten bij peuters
Voor de training Opbrengst Gericht Werken hebben de deelnemers doelgerichte rekenactiviteiten uitgewerkt. Enkele voorbeelden vanuit verschillende rekendomeinen.
Lees meer...
 

Stad
image
PAS weet van Wijken
Onze Contactpersonen Kansengelijkheid gaan PAS in het Arnhemse werkveld nog meer gezicht geven.
Lees meer...
 
image
Alvast fijne feestdagen toegewenst!
Het team van Stichting PAS wenst u fijne feestdagen en een mooi en gezond 2018!
Lees meer...
 
image
PAS trainingen uitgelicht
PAS biedt interessante nieuwe en bestaande trainingen. Nieuw is de basistraining Jonge Nieuwkomers.
Lees meer...
 
image
PAS organiseert !
De komende maanden staan er weer een paar mooie bijeenkomsten op het programma voor het Arnhemse werkveld kansengelijkheid. Reserveer alvast in uw agenda!
Lees meer...
 
image
Update E-team OWRS
Het E-team is opgezet om de hulpverlening aan Woonwagen-, Roma- en Sinti kinderen en hun gezinnen integraal te verbeteren.
Lees meer...
 
image
Voor alle kinderen een goede overdracht – deelnemers gevraagd
In 2016-2017 hebben een aantal locaties gewerkt met het vernieuwde overdrachtsformulier. We willen de werkwijze nu uitbreiden naar andere locaties.
Lees meer...
 
image
De VoorleesExpress is op zoek naar vrijwilligers!
De VoorleesExpress zoekt voor het nieuwe jaar voorlezers en coördinatoren!
Lees meer...
 
image
Update project Passende kinderopvang
Via deze nieuwsbrief kunt u de voortgang volgen van het project Passende Kinderopvang.
Lees meer...
 
image
Managementbijeenkomst VVE Basistraining Actief Betrokken
Tijdens de managementbijeenkomst werd uitgelegd hoe de Arnhemse VVE basistraining Actief Betrokken is opgebouwd.
Lees meer...
 
image
Arnhems Meisje voor onderwijspioniers
Peter Burgers en Toni Britsia zijn dinsdag onderscheiden met een Arnhems Meisje. Met deze trofee eert de gemeente Arnhem mensen die zich jarenlang in de Arnhemse samenleving hebben ingezet.
Lees meer...
 

Land
image
Tip : webinar van PLATFORM Gelijke Kansen: Toveren met financiën
Op 14 december organiseert het PLATFORM Gelijke Kansen een webinar ‘Toveren met financiën’.
Lees meer...
 
image
Besluit basisvoorwaarden kwaliteit voorschoolse educatie gewijzigd
Op een aantal onderdelen is het Besluit gewijzigd. O.a. de taaleis en de eisen voor het pedagogisch beleidsplan en het opleidingsplan zijn aangescherpt.
Lees meer...
 
image
Gemeentelijke OAB gelden 2018
Minister Arie Slob (OCW) heeft de OAB-gelden voor 2018 bekend gemaakt. De korting voor Arnhem is minder dan eerder aangekondigd.
Lees meer...
 

Agenda

08-01-2018
Taaltraining en toetsing 3F taalniveau [training 2] > nog een paar plekken beschikbaar
Het doel van de training is het opfrissen van de kennis en vaardigheden ten aanzien van de onderdelen lezen en spreken/luisteren. Deze onderdelen worden aansluitend getoetst door UvA Talen (Universiteit van Amsterdam). Wanneer het vereiste 3F niveau behaald is, ontvangt u een certificaat.
22-01-2018
Praten met (niet) sprekende peuters
Door te praten ontwikkelt en verrijkt de taal van peuters zich. Kunnen praten is van groot belang voor een goed contact met je omgeving. Veel peuters praten vanzelf. Maar sommige peuters kunnen of doen dit niet. Hoe kun je dit toch stimuleren?
21-02-2018
Introductietraining VVE Arnhem voor invalkrachten [training 4]
Voor flexibele en vaste invalkrachten van VVE locaties organiseert Stichting PAS de introductietraining VVE. Na het volgen van de training voldoen de invalkrachten aan de vereisten van de Arnhemse subsidievoorwaarden Voorschools Aanbod VVE.
23-02-2018 OVM voor nieuwe VVE aanbieders en medewerker
In deze OVM training leer je het OntwikkelingsVolgModel kennen. Je krijgt kennis en inzicht in de verschillende ontwikkelingslijnen voor het jonge kind en je ontwikkelt vaardigheden om te kunnen werken met het OVM

Publicaties

image De Arnhemse Monitor PO 2015-2017
PAS publiceert de Arnhemse Monitor Primair Onderwijs (AMPO). Hierin worden de gegevens van de centrale eindtoets van de Arnhemse basisscholen weergegeven.

Stichting PAS
 
Beverweerdlaan 3, 6825 AE Arnhem
Facebook
copyright © 2017 Stichting PAS. Alle rechten voorbehouden.
Inschrijving wijzigen of afmelden? klik hier.