Stichting PAS  
 

Nieuwsbrief december 2019
Online versie

Ieder kind verdient een mooie toekomst, een rijke ontwikkelcarrière helpt daarbij. Voor sommige kinderen is dat niet vanzelfsprekend. Juist voor die kinderen willen we het perspectief vergroten. Wij zetten ons in voor kansengelijkheid en geloven in de kracht van samenwerken.


Wijk
image
PO-VO project in Presikhaaf
In december vond de startbijeenkomst plaats van het PO-VO project Presikhaaf.
Lees meer...
 

Stad
image
Terugblik op 2019
Een terugblik op 2019 van Annelies Wiggers.
Lees meer...
 
image
Fijne feestdagen!!
Wij wensen u fijne feestdagen en een prachtig 2020 !!
Lees meer...
 
image
Project Taalrijke thuisomgeving
Van de onderdelen van het project Taalrijke thuisomgeving is een praatplaat gemaakt; een mooi overzicht van alle activiteiten in de stad.
Lees meer...
 
image
Passende Kinderopvang in de praktijk
Een jaar Passende Kinderopvang: een coach en een pedagogisch medewerker doen verslag van hun ervaringen.
Lees meer...
 
image
Monitor Samenwerken met ouders 2018-2019
Voor de vierde keer heeft Stichting PAS met de VVE-locaties samen de ouderbetrokkenheid binnen de VVE onderzocht.
Lees meer...
 
image
Nieuwe SPOC NT2 beschikbaar in januari
Momenteel werken we aan een SPOC NT2.
Lees meer...
 
image
VoorleesExpress Arnhem zoekt per direct enthousiaste coördinatoren en voorlezers
Wil jij een kind met taalachterstand extra aandacht te geven? VoorleesExpress Arnhem zoekt per direct enthousiaste vrijwilligers!
Lees meer...
 
image
Terugblik najaarsconferentie 100% Geletterd
Eind november vond de najaarsconferentie 100% Geletterd plaats, in combinatie met de afsluiting van het project Taalrijke Thuisomgeving. Een terugblik.
Lees meer...
 
image
Arnhemse VVE monitor 2018 – 2019
De Arnhemse VVE monitor 2018 - 2019 is uit!
Lees meer...
 
image
Start jij ook een KinderzwerfboekStation op je locatie?
Start jij ook een KinderzwerfboekStation? Zo geven we zoveel mogelijk kinderen laagdrempelig toegang tot boeken.
Lees meer...
 

Land
image
PISA 2018: Leesvaardigheid Nederlandse leerlingen daalt
Wij maakten een PASklare samenvatting van het PISA onderzoek.
Lees meer...
 
image
Werkplaats Onderwijskansen Arnhem Nijmegen (WOAN)
Stichting PAS neemt deel in de Werkplaats Onderwijskansen Arnhem Nijmegen (WOAN). Regelmatig berichten we via deze nieuwsbrief over dit werkplaats onderwijsonderzoek.
Lees meer...
 

Agenda

20-02-2020
VVE basistraining Actief Betrokken [training 2; febr 2020]
Jonge kinderen leren door te spelen, te ontdekken, te onderzoeken. Pedagogisch medewerkers en leerkrachten kunnen de kinderen hierbij ondersteunen, om zo de brede ontwikkeling te stimuleren. Dit is het centrale uitgangspunt voor het VVE programma “Actief Betrokken”.
02-03-2020
Training Praten met (niet sprekende) peuters
Door te praten ontwikkelt en verrijkt de taal van peuters zich. Kunnen praten is van groot belang voor een goed contact met je omgeving. Veel peuters praten vanzelf. Maar sommige peuters kunnen of doen dit niet. Hoe kun je dit toch stimuleren?
10-03-2020
Met Woorden in de Weer > voor PO (midden en bovenbouw)
Met Woorden in De Weer® is een bekende woordenschataanpak die op veel scholen wordt ingezet om het woordenschatonderwijs te verbeteren.
18-03-2020
Introductietraining VVE Arnhem voor invalkrachten [training 4]
Voor flexibele en vaste invalkrachten van VVE locaties organiseert Stichting PAS de introductietraining VVE. In deze introductietraining wordt specifiek aandacht besteed aan de Arnhemse VVE-aanpak.
09-04-2020
Verdiepingscursus Omgaan met meertaligheid
Aan de hand van casuïstiek gaan we in op meertaligheidsvraagstukken in het dagelijks werk. Basiskennis over meertaligheid is vereist voor het volgen van deze training.

Publicaties

image Monitor Samenwerken met ouders 2018-2019
Voor de vierde keer heeft Stichting PAS met de VVE-locaties samen de ouderbetrokkenheid binnen de VVE onderzocht.
image Arnhemse VVE monitor 2018-2019
Om de kwaliteit en effectiviteit van de Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE) in Arnhem inzichtelijk te maken stelt Stichting PAS jaarlijks een VVE-monitor samen. Doel van de gemeente Arnhem is om met het VVE-beleid taal- en onderwijsachterstanden bij jonge kinderen voorkomen, opsporen en aanpakken.
image PAS Jaarverslag 2018-2019
In het jaarverslag 2018-2019 leest u welke activiteiten en diensten Stichting PAS het afgelopen schooljaar heeft uitgevoerd en wat daarmee bereikt is.

Stichting PAS
 
Beverweerdlaan 3, 6825 AE Arnhem
Facebook
copyright © 2017 Stichting PAS. Alle rechten voorbehouden.
Inschrijving wijzigen of afmelden? klik hier.