Advies ‘hoe versterk je als intermediair OAB educatief partnerschap?’

2 juni 2022
Home > Nieuws > Algemeen > Advies ‘hoe versterk je als intermediair OAB educatief partnerschap?’

Contact verbeteren met ouders, school en leerling

Sanne Endeman schreef voor haar stage een advies hoe intermediairs OAB het contact tussen ouders, school en leerling kunnen verbeteren en op die manier een bijdrage leveren aan de optimale ontplooiing van leerlingen uit de doelgroep. Zij heeft dit advies geschreven op basis van wetenschappelijke literatuur en interviews met onderwijsprofessionals, ouders en de intermediairs OAB van Stichting PAS.

Adviesrapport

© 2024 Stichting PAS