Intervisie voor leerkrachten en pedagogisch medewerkers die ouderbijeenkomsten LOGO 3000 uitvoeren

Home > Evenementen > Intervisie voor leerkrachten en pedagogisch medewerkers die ouderbijeenkomsten LOGO 3000 uitvoeren

Dit evenement eindigde op 26 juni 2019

  • Doelgroep: Leerkrachten vroegschool; groep 1-2, Pedagogisch Medewerkers, Primair onderwijs werkvloer
  • Zoekwoorden: ,
  • Cursusdata:    |      |   
Intervisie

Het ITTA verzorgt twee intervisiebijeenkomsten waarin leerkrachten en pedagogisch medewerkers kennismaken met recente ontwikkelingen rondom taal en ouderbetrokkenheid. Tijdens de bijeenkomsten worden casussen uit de praktijk uitgewisseld.

Intake
Voorafgaand aan de intervisiebijeenkomsten ontvang je een korte online vragenlijst, om gewenste bespreekpunten op voorhand al naar boven te halen.

Eerste intervisiebijeenkomst
Tijdens de eerste bijeenkomst zullen de vragen die leven onder de deelnemers, en aangegeven bespreekpunten uit de online vragenlijst worden doorgenomen. De groep maakt vervolgens een keuze welke punten we verder gaan uitdiepen. ITTA zorgt voor passende werkvormen om nieuwe informatie over te dragen en te koppelen aan bestaande kennis.

Vervolgens maken we een start met één van de aangegeven bespreekpunten. De incidentmethode biedt de mogelijkheid om enerzijds problemen op te lossen en anderzijds inzicht te verwerven in het eigen handelen. Hierdoor leer je nieuwe alternatieven ontdekken. Deze manier van intervisie levert praktische handvatten op. Deelnemers formuleren concrete actiepunten om in de ontwikkeling en uitvoering van de eigen ouderbijeenkomsten te kunnen toepassen. Mocht een andere intervisiemethode toch beter blijken, dan kiezen we voor die methode.

Tweede intervisiebijeenkomst
De tweede bijeenkomst vindt een paar maanden na de eerste bijeenkomst plaats. Dit geeft de deelnemers de kans om aan de slag te gaan met de opgefriste en nieuw verworven kennis en actiepunten.
Tijdens de tweede bijeenkomst verzamelen we nieuwe bespreekpunten op basis van de ervaringen in de praktijk. Deze bespreken we op gelijke wijze in kleinere groepen.

ITTA zorgt zorgt voor verdieping op de onderwerpen die besproken worden d.m.v. achtergrondliteratuur en recente ontwikkelingen en voorbeelden uit de praktijk binnen het thema taal en ouderbetrokkenheid.

Inschrijving

© 2019 Stichting PAS