Training Kinderen met een andere thuistaal in je groep : hoe doe je dat? – groep 2 VOL nieuwe aanmeldingen komen nu op de wachtlijst

Home > Evenementen > Training Kinderen met een andere thuistaal in je groep : hoe doe je dat? – groep 2 VOL nieuwe aanmeldingen komen nu op de wachtlijst

Dit evenement vindt plaats van 11 oktober 2023 tot en met 8 november 2023. De eerstvolgende keer is op 11 oktober 2023 15:15

 • Locatie: Onderwijshuis
  Beverweerdlaan 3, 6825 AE Arnhem
 • Doelgroep: Intern begeleiders, Leerkrachten basisschool, Schoolleiders
 • Zoekwoorden:
 • Cursusdata:    |      |      |      |   

Groep 1 en 2 zijn vol, je kunt je nog wel aanmelden voor de wachtlijst

Als leerkracht kun je te maken krijgen met instroom van kinderen met diverse niet-Nederlandse thuistalen. Dit kunnen kinderen zijn van arbeidsmigranten, expats en vluchtelingen met uiteenlopende opleidingsniveaus, stadsmensen of mensen van het platteland en verschillende geloofsovertuigingen. Daarnaast zullen er in deze groep grote culturele verschillen zijn. 

Hoe kun je deze kinderen helpen om optimaal aansluiting te vinden op het onderwijs in je klas? 

Stichting PAS Arnhem organiseert een training over de onderwerpen waar je als leerkracht mee te maken krijgt. De training geeft praktische handvatten die je meteen kunt inzetten in de praktijk. De bijeenkomsten zijn interactief, met veel ruimte voor het stellen van vragen en het voorleggen van concrete casuïstiek. De training is voor leerkrachten in de onder-, midden- en bovenbouw. 

De training bestaat uit 4 bijeenkomsten van 15.15 uur tot 17.15 uur:

● 11 Oktober 2023   :  Een nieuwkomer in de klas hoe doe je dat? door Saskia Versloot
● 25 oktober 2023   :  Interculturele communicatie door Leila Jaffar
● 1 november 2023  :  Tweede taalontwikkeling door Alois Ruitenbeek
● 8 november 2023 :  Traumasensitief lesgeven door José Muijres

Alle bijeenkomsten vinden plaats in het Onderwijshuis, Beverweerdlaan 3, Arnhem.
Voor meer informatie kun je bellen met José Muijres: 06 19695996

Meer informatie over de bijeenkomsten:

Omgaan met anderstaligen in de reguliere klas – Saskia Versloot

Hoe organiseer je het onderwijs in je groep waar één of een paar kinderen zitten die het Nederlands (nog) niet goed beheersen? Het lesaanbod voor deze leerlingen is een teampuzzel waar jij als leerkracht onderdeel van bent.

 • Wat hebben anderstalige leerlingen nodig?
 • Wanneer heeft de leerling jóu nodig?
 • Is er hulp of instructie van anderen nodig?
 • Hoe verwelkom ik met mijn klas een anderstalige leerling en geef ik erkenning aan de moedertaal?

Je krijgt 7 tips om de dagelijkse lessen zo in te richten dat iedere leerling optimaal kan leren. Meertaligheid wordt zo meer iets van de hele klas, niet alleen van de anderstalige.

Interculturele communicatie – Leila Jaffar

Ouderbetrokkenheid is in de herkomstlanden van kinderen met een niet-Nederlandse thuistaal vaak anders dan in Nederland. 

In deze bijeenkomst leer je: 

 • hoe je als leerkracht omgaat met de verschillen die het kind ervaart tussen thuis en school
 • over culturele opvattingen over onderwijs en het verschil tussen stad en platteland (en hoe dit te overbruggen)
 • welke informatie ouders nodig hebben om het Nederlandse onderwijs beter te begrijpen
 • strategieën voor gesprekken met ouders en het vergroten van de ouderbetrokkenheid.

Tweede taalontwikkeling – Alois Ruitenbeek

Praktische handvatten om kinderen te helpen om het onderwijs in jouw klas te volgen.
We proberen antwoord te geven op twee vragen:

 1. Hoe geef je NT2 onderwijs? 
 2. Hoe organiseer je dat in de klas?
  (Omdat daar ook kinderen zijn met Nederlands als moedertaal)

Onderwerpen: 

 • Beknopte theorie van 1e en 2e taalontwikkeling en wat dat betekent voor je onderwijs
 • Het geven van goed, begrijpelijk taalaanbod. Eerste hulp aan NT2 kinderen: wat doe ik met een kind dat mij niet begrijpt?
 • Kernpunten woordenschatonderwijs
 • Herhalen en onthouden van woorden
 • Organisatie van NT2 onderwijs in je klas

Traumasensitief lesgeven – José Muijres

Anderstalige kinderen hebben vaak veel meegemaakt. Veel getraumatiseerde kinderen lopen vast in het onderwijs. Ze presteren onder hun kunnen of hun gedrag leidt tot problemen. Een leraar kan met de juiste kennis over trauma een enorme bijdrage leveren aan het herstel van de aangerichte schade. Door traumasensitief les te geven wordt het klassenklimaat veiliger voor alle kinderen en is er meer effectieve leertijd.

In deze bijeenkomst leer je:

 • hoe je trauma kunt herkennen (niet alle traumatische ervaringen leiden tot een trauma)
 • wat de gevolgen van een trauma kunnen zijn op de ontwikkelingen en het gedrag van kinderen

Je krijgt handvatten die je kunt toepassen in je eigen lespraktijk. Je leert door een ‘traumabril’ te kijken en ziet wat er in de ‘onzichtbare koffer’ van een kind zit. Op deze manier begrijp je het gedrag van een kind beter. 

Inschrijving

© 2021 Stichting PAS