Training Kinderen met een andere thuistaal in je groep : hoe doe je dat? – 4 modules

Home > Evenementen > Training Kinderen met een andere thuistaal in je groep : hoe doe je dat? – 4 modules

Dit evenement vindt plaats van 11 september 2024 tot en met 9 oktober 2024. De eerstvolgende keer is op 11 september 2024 15:00

  • Locatie: Onderwijshuis
    Beverweerdlaan 3, 6825 AE Arnhem
  • Doelgroep: Kwaliteitscoördinator/Intern begeleider, Leerkrachten basisschool
  • Zoekwoorden:
  • Cursusdata:    |      |      |      |   

Als leerkracht kun je te maken krijgen met instroom van kinderen met diverse niet-Nederlandse thuistalen. Dit kunnen kinderen zijn van arbeidsmigranten, expats en vluchtelingen met uiteenlopende opleidingsniveaus, stadsmensen of mensen van het platteland en verschillende geloofsovertuigingen. Daarnaast zullen er in deze groep grote culturele verschillen zijn. 

Hoe kun je deze kinderen helpen om optimaal aansluiting te vinden op het onderwijs in je klas? 

Stichting PAS Arnhem organiseert een training over de onderwerpen waar je als leerkracht mee te maken krijgt. De training geeft praktische handvatten die je meteen kunt inzetten in de praktijk. De bijeenkomsten zijn interactief, met veel ruimte voor het stellen van vragen en het voorleggen van concrete casuïstiek. De training is voor leerkrachten in de onder-, midden- en bovenbouw en kwaliteitscoördinatoren/intern begeleiders. 

Thema’s die interactief en met casussen worden besproken:

  • taalontwikkeling
  • traumasensitief lesgeven
  • cultuursensitieve communicatie
  • aan de slag/in de praktijk

In de laatste bijeenkomst Aan de slag/in de praktijk gaan we concreet aan de slag in twee groepen. Voor leerkrachten van het jonge kind  bieden we concrete handvatten voor  kinderen die nog niet kunnen lezen of schrijven. In de andere groep voor het oudere kind gaan we vooral in op strategieën waardoor het kind zelfstandig aan de slag kan na een instructie. Er is voldoende ruimte om casussen in te brengen en te bespreken.

De training bestaat uit 4 bijeenkomsten van 15.00 uur tot 17.00 uur:

● 11 september 2024
● 18 september 2024
● 2 oktober 2024
● 9 oktober 2024

Alle bijeenkomsten vinden plaats in het Onderwijshuis, Beverweerdlaan 3, Arnhem.
Voor meer informatie kun je bellen met José Muijres: 06 19695996

Inschrijving

© 2024 Stichting PAS