Met Woorden in de Weer > voor PO (midden en bovenbouw)

Home > Evenementen > Met Woorden in de Weer > voor PO (midden en bovenbouw)

Dit evenement vindt plaats van 10 maart 2020 tot en met 11 maart 2020. De eerstvolgende keer is op 10 maart 2020 09:00

 • Locatie: De Malburcht
  Graslaan 97, 6833 CE Arnhem
 • Doelgroep: Leerkrachten vroegschool; groep 1-2, Primair onderwijs werkvloer
 • Cursusdata:    |      |   

Doel

Met Woorden in De Weer® is een bekende woordenschataanpak die op veel scholen wordt ingezet om het woordenschatonderwijs te verbeteren. Om dit te bereiken richt de aanpak zich op verbetering van de vaardigheden van leerkrachten. Dat houdt in dat de leerkracht hiermee:

 • nieuwe woorden helder en gestructureerd kan overdragen
 • zorgt voor betekenisvolle interactie in de klas
 • gericht werkt aan het vergroten van taalvaardigheid (spreken, luisteren, schrijven, lezen) succeservaringen creëert, zodat de leerlingen zich competent voelen.

Zie voor meer informatie www.rezulto.nl

Inhoud

Bij Met Woorden in de Weer® gaat het niet om aparte woordenschatlesjes, maar om korte, krachtige woordleermomenten, ingepast in de dagelijkse gang van zaken en interactie in de klas. De leerkracht staat centraal: hij of zij kiest de woorden, de volgorde, de clustering en de manier waarop ze worden ingeoefend. Hierbij wordt het didactisch model van de viertakt (Verhallen & Verhallen, 1994) als basis gebruikt. Dit geeft je als leerkracht houvast.

De viertakt bestaat uit vier stappen:

 1. voorbewerken
 2. semantiseren
 3. consolideren
 4. controleren

Voor wie?

Deze training is voor leerkrachten onderbouw- en middenbouw van OAB-scholen, en collega’s van het COA en van de neveninstromers.
Bij voldoende beschikbaarheid staat de training ook open voor leerkrachten van niet-OPAB scholen die Met Woorden in De Weer ingevoerd hebben.

Organisatie en planning

 • 10 en 11 maart 2020 van 09.00 – 17.00 uur
 • locatie van de training: De Malburcht, Graslaan 97, Arnhem
 • de training wordt verzorgd een gecertificeerde trainer van Rezulto

Voor de doelgroep zijn aan deze training geen kosten verbonden.

Inschrijving

© 2019 Stichting PAS