Training Praten met (niet sprekende) peuters >> VOL

Home > Evenementen > Training Praten met (niet sprekende) peuters >> VOL

Dit evenement eindigde op 11 mei 2020

 • Locatie: Stichting PAS @Onderwijshuis Arnhem
  Beverweerdlaan 3, 6825 AE Arnhem
 • Doelgroep: Medewerkers Peutergroepen, VVE-werkvloer
 • Cursusdata:    |      |      |      |   

“Wij komen veel kinderen tegen die het spreken moeilijk vinden. Het is goed om te leren hoe je die kinderen het best kunt benaderen.” 

een deelnemer
Training

Door te praten ontwikkelt en verrijkt de taal van peuters zich. Kunnen praten is van groot belang voor een goed contact met je omgeving. Veel peuters praten vanzelf. Maar sommige peuters kunnen of doen dit niet.

Deze training geeft je inzichten in de normale taalontwikkeling, en in de oorzaken waarom peuters soms niet tot spreken komen. Deze kennis heb je nodig in je aanpak op de groep. Je probeert de peuters te stimuleren, maar wat kun je nou doen als dat niet lukt? Aan de hand van praktijkvoorbeelden leer je hoe je daarmee omgaat. Daarvoor gebruiken we o.a. video interactie begeleiding.

De training is een verdieping van kennis en vaardigheden op het voeren van gesprekken met peuters. Hiermee werk je aan de SLO Taaldoelen VVE: Mondelinge taalvaardigheid.

Door wie?
Deze training wordt verzorgd door een logopedist en pedagogisch behandelaar van Kentalis en is gelijk aan de Kentalis scholingen “de (niet) pratende peuter” en “de pratende peuter, zo doe je dat” .
De video interactie begeleiding wordt uitgevoerd door logopedisten van Stichting PAS en Kentalis.

Na afloop van deze training beschik je over:

Kennis

 • Je kent de normale taalontwikkeling van kinderen en bent bekend met begrippen als taalbegrip, taalproductie en spraakontwikkeling.
 • Je weet wat een kind op welke leeftijd minimaal begrijpt en zegt
 • Je weet welke factoren de taalontwikkeling van kinderen kunnen beïnvloeden
 • Je hebt inzicht in wat je kunt doen om de taalontwikkeling van jonge kinderen te stimuleren tijdens je dagelijks werk

Vaardigheden

 • Je hebt meer mogelijkheden ontdekt om contact te maken met peuters
 • Je hebt handvatten om taal uit te lokken
 • Je vaardigheden zijn vergroot om de taal van peuters uit te breiden en te verrijken.

Voor wie is deze cursus?

Je bent werkzaam in het Arnhemse VVE werkveld, als VVE medewerker bij een voorschoolse voorziening. We rekenen op je actieve inbreng; je leert immers het meest van praktijkvoorbeelden. Je staat open voor video interactie begeleiding.

Organisatie en planning:

2 maart, 9 maart, 6 april en 11 mei van 13.30-16.00 uur

Locatie: Stichting PAS, Beverweerdlaan 3, Arnhem

Heb je de training “TOS, wat is dat?” en/of “De niet pratende peuter” van Kentalis gevolgd? Dan is de eerste bijeenkomst niet strikt noodzakelijk
Deze training wordt aangeboden door Stichting PAS, in samenwerking met Kentalis.
Trainers zijn logopedisten van Stichting PAS en Pedagogisch behandelaars en logopedisten van Kentalis.

Inschrijving

© 2020 Stichting PAS