Taaltraining en -toets 3F taalniveau (lezen en spreken/luisteren)

Home > Evenementen > Taaltraining en -toets 3F taalniveau (lezen en spreken/luisteren)

Dit evenement vindt plaats van 26 augustus 2019 tot en met 9 september 2019. De eerstvolgende keer is op 26 augustus 2019 19:00

  • Locatie: Rozet
    Kortestraat 16, Arnhem
  • Doelgroep: VVE-werkvloer
  • Zoekwoorden: ,
  • Cursusdata:    |      |      |   

Taaltraining en toetsing 3F taalniveau (lezen en spreken / luisteren)

Lezen en spreken/luisteren.

Doel

In deze training worden de kennis en vaardigheden op de onderdelen lezen en spreken/luisteren opgefrist. Deze worden aansluitend getoetst door UvA Talen. Wanneer het vereiste 3F niveau behaald is, ben je gecertificeerd om op een VVE groep te werken.

De taaltraining is specifiek ontwikkeld voor pedagogisch medewerkers in de kinderdagopvang en sluit dus aan bij situaties uit de dagelijkse werkpraktijk. Dit geldt ook voor de toetsen die door de UvA ontwikkeld zijn. Onderwerpen zijn herkenbaar, waardoor je in een kort tijdsbestek kunt werken aan je taalvaardigheden. De ervaring leert dat deelname aan de opfristraining het slagingspercentage verhoogt!.

N.B. sinds augustus 2017 zijn de wettelijke eisen gewijzigd, en stelt de gemeente Arnhem toetsing op het onderdeel Schrijven niet meer verplicht.

Inhoud

Het taaltraject 3F bestaat uit een opfristraining Nederlandse taal en een examen.

Tijdens de training wordt ook aandacht besteed aan de manier waarop de toetsen worden afgenomen door de UvA (Universiteit van Amsterdam)

Voor wie?

Volgens de wettelijke eisen moeten alle professionals op een VVE locatie aan de 3F taaleisen voldoen op de onderdelen lezen en spreken/luisteren.

Wellicht ten overvloede: het vereiste 3F taalniveau van de pedagogisch medewerkers is de verantwoordelijkheid van de kinderopvangorganisaties. In Arnhem hebben we afgesproken dat Stichting PAS de organisatie verzorgt.

Indien beheersing van taalniveau 3F kan worden aangetoond, is (een deel van) dit traject niet nodig. In de bijlage vind je de vrijstellingsgronden.

Kosten

De kosten voor de opfristraining bedragen €155,- per deelnemer.
De kosten voor de toetsen bedragen € 190,- per kandidaat, bij deelname aan een volledige toetsronde (twee toetsonderdelen).

De organisatiekosten van het traject zijn voor rekening van Stichting PAS.

Organisatie en planning

data opfristraining:
maandag 26/8, 2/9 en 9/9: 19.00 – 21.00 uur
Locatie: Rozet, Kortestraat 16 Arnhem

datum toets:
maandag 16/9 tussen 09.30 – 14.45 uur
Locatie: Stichting PAS, Beverweerdlaan 3, Arnhem (let op : andere locatie dan de training!) 

Inschrijving

© 2019 Stichting PAS