VVE basistraining Actief Betrokken [training 1; sept 2019]

Home > Evenementen > VVE basistraining Actief Betrokken [training 1; sept 2019]

Dit evenement vindt plaats van 3 september 2019 tot en met 1 juli 2020. De eerstvolgende keer is op 3 juni 2020

 • Locatie: Stichting PAS @Onderwijshuis Arnhem
  Beverweerdlaan 3, 6825 AE Arnhem
 • Doelgroep: VVE-werkvloer
 • Cursusdata:    |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |   

VVE basistraining Actief betrokken voor pedagogisch medewerkers

Jonge kinderen leren door te spelen.

Doel

Actief Betrokken is een basistraining gericht op het professionaliseren en certificeren van pedagogisch medewerkers en leerkrachten groep 1/2 in het kader van voor- en vroegschoolse educatie (VVE). De training is gebaseerd op wetenschappelijke inzichten met betrekking tot ontwikkelingspsychologie en breinleren, en heeft als doel om optimale en brede ontwikkelingskansen te bieden aan jonge kinderen.

We weten steeds meer over hoe het brein werkt en wat dat betekent voor de ontwikkeling van het jonge kind. Op basis van zes breinprincipes (zintuiglijk rijk, emotie, herhaal, focus, creatie en voortbouwen) leren de deelnemers hoe ze ontdekkend en onderzoekend leren kunnen stimuleren, hoe ze uitdagende leeromgevingen kunnen creëren, hoe de ideale groepsindeling en -structuur eruitzien, en wat de rol van de volwassene in dit alles is. Door middel van de training worden de professionals vaardiger en bewuster van hun handelen.

Inhoud en opzet

De training bestaat uit één bijeenkomst van 3,5 uur (de eerste bijeenkomst) en vervolgens 10 bijeenkomsten van 3 uur.
De volgende onderwerpen komen aan de orde:

 1. introductie & visie op ontwikkeling van het jonge kind
 2. ontdekkend en onderzoekend leren
 3. spel en een uitdagende speelleeromgeving
 4. executieve functies en spelbegeleiding
 5. dagprogramma / groepsorganisatie en zelfsturing
 6. werken met doelen – taal
 7. taal, interactief voorlezen
 8. observeren en registreren – rekenen en motoriek
 9. interactie en SEO
 10. ouderbetrokkenheid
 11. afsluiting en uitreiking certificaat

Het traject wordt gestart en afgesloten met een QuickScan om de begin- en eindsituatie te meten, en na te gaan waar de leervragen zitten.
Naast de bijeenkomsten bestaat de training bovendien uit:

 • coaching op de werkvloer, waarbij gebruik wordt gemaakt van videobegeleiding
 • excursie: op bezoek bij een ander kinderdagverblijf, peuterspeelzaal of school
 • e-learning: digitale omgeving waar deelnemers zich kunnen voorbereiden op de bijeenkomsten/verdieping kunnen vinden na de bijeenkomsten (bijvoorbeeld op het gebied van spelfasen, executieve functies en interactievaardigheden)
 • e-coaching: de mogelijkheid om bijvoorbeeld verslagen, video- en/of beeldmateriaal en portfolio’s of te sturen waarop feedback wordt gegeven.

Voor wie?

De Arnhemse VVE basistraining is voor Pedagogisch medewerkers.

Voor leerkrachten van groep 1 en 2 is een vergelijkbare training beschikbaar. Deze is modulair van opzet en begint met een introductietraining. In een intake stellen we gezamenlijk het programma en het aantal modules vast. Bel of mail ons voor een aanvraag.

Organisatie en planning

De training bestaat uit één bijeenkomst van 3,5 uur (de eerste bijeenkomst) en 10 bijeenkomsten van 3 uur.

De data:

Training 1 (start september 2019):

Bijeenkomst 1: dinsdagochtend 3 september 09.00-12.30 uur
Bijeenkomst 2: dinsdagmiddag 1 oktober 13.00-16.00 uur
Bijeenkomst 3: woensdagochtend 30 oktober 09.00-12.00 uur
Bijeenkomst 4: woensdagochtend 27 november 09.00-12.00 uur
Bijeenkomst 5: donderdagochtend 9 januari 09.00-12.00 uur
Bijeenkomst 6: dinsdagmiddag 4 februari 13.00-16.00 uur
Bijeenkomst 7: woensdagochtend 4 maart 09.00-12.00 uur
Bijeenkomst 8: woensdagmiddag 1 april 13.00-16.00 uur
Bijeenkomst 9: dinsdagmiddag 21 april 13.00-16.00 uur
Bijeenkomst 10: woensdagmiddag 3 juni: 13.00-16.00 uur
Bijeenkomst 11: woensdagmiddag 1 juli: 13.00-15.30 uur >> Rozet

De bijeenkomsten vinden plaats bij Stichting PAS, Beverweerdlaan 2, Arnhem, tenzij anders vermeld!

Om praktische redenen kan het gebeuren dat er tussentijds een wijziging optreedt in dit schema. Hier zal altijd over gecommuniceerd worden door PAS en / of de trainer.

Kosten

De werkgeversbijdrage voor deze training is € 735,- per deelnemer. De overige kosten neemt PAS voor haar rekening.
Voor deelnemers werkzaam buiten de gemeente Arnhem geldt een andere prijs (op aanvraag).

poster VVE basistraining

Inschrijving

© 2019 Stichting PAS