VVE basistraining Actief Betrokken [training 4; 13 maart 2019] >> VOL

Home > Evenementen > VVE basistraining Actief Betrokken [training 4; 13 maart 2019] >> VOL

Dit evenement vindt plaats van 13 maart 2019 tot en met 11 maart 2020. De eerstvolgende keer is op 27 september 2019

 • Locatie: Stichting PAS @Onderwijshuis Arnhem
  Beverweerdlaan 3, 6825AE Arnhem
 • Doelgroep: Medewerkers Peutergroepen, Pedagogisch Medewerkers
 • Cursusdata:    |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |   

VVE basistraining Actief betrokken voor pedagogisch medewerkers

Jonge kinderen leren door te spelen.

Doel

Actief Betrokken is een basistraining gericht op het professionaliseren en certificeren van pedagogisch medewerkers en leerkrachten groep 1/2 in het kader van voor- en vroegschoolse educatie (VVE). De training is gebaseerd op wetenschappelijke inzichten met betrekking tot ontwikkelingspsychologie en breinleren, en heeft als doel om optimale en brede ontwikkelingskansen te bieden aan jonge kinderen.

We weten steeds meer over hoe het brein werkt en wat dat betekent voor de ontwikkeling van het jonge kind. Op basis van zes breinprincipes (zintuiglijk rijk, emotie, herhaal, focus, creatie en voortbouwen) leren de deelnemers hoe ze ontdekkend en onderzoekend leren kunnen stimuleren, hoe ze uitdagende leeromgevingen kunnen creëren, hoe de ideale groepsindeling en -structuur eruitzien, en wat de rol van de volwassene in dit alles is. Door middel van de training worden de professionals vaardiger en bewuster van hun handelen.

Inhoud en opzet

De training bestaat uit één bijeenkomst van 3,5 uur (de eerste bijeenkomst) en vervolgens 10 bijeenkomsten van 3 uur.
De volgende onderwerpen komen aan de orde:

 1. Visie op de ontwikkeling van het jonge kind
 2. Ontdekkend en onderzoekend leren
 3. Uitdagende speelleeromgeving
 4. Executieve functies
 5. Groepsorganisatie
 6. Werken met doelen & rekenen
 7. Observeren en registeren & motoriek
 8. Taal
 9. Interactie & sociaal-emotionele ontwikkeling
 10. Ouderbetrokkenheid
 11. Afsluiting en uitreiking certificaat

Het traject wordt gestart en afgesloten met een QuickScan om de begin- en eindsituatie te meten, en na te gaan waar de leervragen zitten.
Naast de bijeenkomsten bestaat de training bovendien uit:

 • coaching op de werkvloer, waarbij gebruik wordt gemaakt van videobegeleiding
 • excursie: op bezoek bij een ander kinderdagverblijf, peuterspeelzaal of school
 • e-learning: digitale omgeving waar deelnemers zich kunnen voorbereiden op de bijeenkomsten/verdieping kunnen vinden na de bijeenkomsten (bijvoorbeeld op het gebied van spelfasen, executieve functies en interactievaardigheden)
 • e-coaching: de mogelijkheid om bijvoorbeeld verslagen, video- en/of beeldmateriaal en portfolio’s of te sturen waarop feedback wordt gegeven.

Voor wie?

De Arnhemse VVE basistraining is voor Pedagogisch medewerkers

Voor leerkrachten van groep 1 en 2 is een vergelijkbare training beschikbaar. Deze is modulair van opzet en begint met een introductietraining. In een intake stellen we gezamenlijk het programma en het aantal modules vast. Bel of mail ons voor een aanvraag.

Organisatie en planning

De training bestaat uit één bijeenkomst van 3,5 uur (de eerste bijeenkomst) en 10 bijeenkomsten van
3 uur. De data:

Training 4 (start 13 maart 2019):

woensdag 13 maart 2019 van 9.00 – 12.30 > Rozet
woensdag 17 april 2019 van 9.00 – 12.00
dinsdag 21 mei 2019 van 9.00 – 12.00 > Rozet
maandag 24 juni 2019 van 9.00 – 12.00
woensdag 21 augustus 2019 van 13.30 – 16.30
vrijdag 27 september 2019 van 9.00 – 12.00
dinsdag 22 oktober 2019 van 13.30 – 16.30
donderdag 28 november 2019 van 9.00 – 12.00
maandag 6 januari 2020 van 9.00 – 12.00
vrijdag 14 februari 2020 van 13.30-16.30
woensdag 11 maart 2020 van 14.00 – 16.00

De bijeenkomsten vinden plaats bij Stichting PAS, Beverweerdlaan 2, Arnhem, tenzij anders vermeld!

Om praktische redenen kan het gebeuren dat er tussentijds een wijziging optreedt in dit schema. Hier zal uiteraard altijd over gecommuniceerd worden door PAS en / of de trainer.

Kosten

De werkgeversbijdrage voor deze training is € 715,- per deelnemer. De overige kosten neemt PAS voor haar rekening.
Voor deelnemers werkzaam buiten de gemeente Arnhem geldt een andere prijs (op aanvraag).

Inschrijving

© 2019 Stichting PAS