VVE basistraining Actief Betrokken [training 3, juni 2020]

Home > Evenementen > VVE basistraining Actief Betrokken [training 3, juni 2020]

Dit evenement vindt plaats van 12 juni 2020 tot en met 18 mei 2021. De eerstvolgende keer is op 12 juni 2020

 • Locatie: Stichting PAS @Onderwijshuis Arnhem
  Beverweerdlaan 3, 6825 AE Arnhem
 • Doelgroep: Medewerkers Peutergroepen, Pedagogisch Medewerkers
 • Cursusdata:    |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |   

VVE basistraining Actief betrokken voor pedagogisch medewerkers

Jonge kinderen leren door te spelen.

Doel

Actief Betrokken is een basistraining gericht op het professionaliseren en certificeren van pedagogisch medewerkers en leerkrachten groep 1/2 in het kader van voor- en vroegschoolse educatie (VVE). De training is gebaseerd op wetenschappelijke inzichten met betrekking tot ontwikkelingspsychologie en breinleren, en heeft als doel om optimale en brede ontwikkelingskansen te bieden aan jonge kinderen.

We weten steeds meer over hoe het brein werkt en wat dat betekent voor de ontwikkeling van het jonge kind. Op basis van zes breinprincipes (zintuiglijk rijk, emotie, herhaal, focus, creatie en voortbouwen) leren de deelnemers hoe ze ontdekkend en onderzoekend leren kunnen stimuleren, hoe ze uitdagende leeromgevingen kunnen creëren, hoe de ideale groepsindeling en -structuur eruitzien, en wat de rol van de volwassene in dit alles is. Door middel van de training worden de professionals vaardiger en bewuster van hun handelen.

Inhoud en opzet

De training bestaat uit één bijeenkomst van 3,5 uur (de eerste bijeenkomst) en vervolgens 10 bijeenkomsten van 3 uur.
De volgende onderwerpen komen aan de orde:

 1. Visie op de ontwikkeling van het jonge kind
 2. Ontdekkend en onderzoekend leren
 3. Uitdagende speelleeromgeving
 4. Executieve functies
 5. Groepsorganisatie
 6. Werken met doelen & rekenen
 7. Observeren en registeren & motoriek
 8. Taal
 9. Interactie & sociaal-emotionele ontwikkeling
 10. Ouderbetrokkenheid
 11. Afsluiting en uitreiking certificaat

Het traject wordt gestart en afgesloten met een QuickScan om de begin- en eindsituatie te meten, en na te gaan waar de leervragen zitten.
Naast de bijeenkomsten bestaat de training bovendien uit:

 • coaching op de werkvloer, waarbij gebruik wordt gemaakt van videobegeleiding
 • excursie: op bezoek bij een ander kinderdagverblijf, peuterspeelzaal of school
 • e-learning: digitale omgeving waar deelnemers zich kunnen voorbereiden op de bijeenkomsten/verdieping kunnen vinden na de bijeenkomsten (bijvoorbeeld op het gebied van spelfasen, executieve functies en interactievaardigheden)
 • e-coaching: de mogelijkheid om bijvoorbeeld verslagen, video- en/of beeldmateriaal en portfolio’s of te sturen waarop feedback wordt gegeven.

Voor wie?

De Arnhemse VVE basistraining is voor Pedagogisch medewerkers

Voor leerkrachten van groep 1 en 2 is een vergelijkbare training beschikbaar. Deze is modulair van opzet en begint met een introductietraining. In een intake stellen we gezamenlijk het programma en het aantal modules vast. Bel of mail ons voor een aanvraag.

Organisatie en planning

De training bestaat uit één bijeenkomst van 3,5 uur (de eerste bijeenkomst) en 10 bijeenkomsten van
3 uur. De data:

Training 3  

vrijdag 12 juni 09.00 – 12.30
woensdag 8 juli 13.30 – 16.30 >> Rozet
maandag 14 september 13.30 – 16.30
dinsdag 13 oktober 13.30 – 16.30
maandag 16 november 13.30 – 16.30
vrijdag 11 december 9.00 – 12.00
woensdag 20 januari 13.30 – 16.30
maandag 22 februari 13.30 – 16.30
vrijdag 19 maart 13.30 – 16.30
woensdag 14 april 13.30 – 16.30

dinsdag 18 mei 14.00 – 16.00 (certificering)

De bijeenkomsten vinden plaats bij Stichting PAS, Beverweerdlaan 2, Arnhem, tenzij anders vermeld!

Om praktische redenen kan het gebeuren dat er tussentijds een wijziging optreedt in dit schema. Hier zal uiteraard altijd over gecommuniceerd worden door PAS en / of de trainer.

Kosten

De werkgeversbijdrage voor deze training is € 715,- per deelnemer. De overige kosten neemt PAS voor haar rekening.
Voor deelnemers werkzaam buiten de gemeente Arnhem geldt een andere prijs (op aanvraag).

Inschrijving

© 2019 Stichting PAS