VVE basistraining Actief Betrokken voor leerkrachten van groep 1 en 2

Home > Evenementen > VVE basistraining Actief Betrokken voor leerkrachten van groep 1 en 2

Dit evenement vindt plaats van 6 november 2019 tot en met 27 mei 2020. De eerstvolgende keer is op 6 november 2019 15:00

 • Locatie: Rozet
  Kortestraat 16, Arnhem
 • Doelgroep: Leerkrachten vroegschool; groep 1-2
 • Cursusdata:    |      |      |      |      |      |      |   

VVE basistraining Actief Betrokken
voor leerkrachten van groep 1 en 2

Jonge kinderen leren door te spelen

Doel

Actief Betrokken is een basistraining gericht op het professionaliseren en certificeren van pedagogisch medewerkers en leerkrachten groep 1/2 in het kader van voor- en vroegschoolse educatie (VVE). De training is gebaseerd op wetenschappelijke inzichten met betrekking tot ontwikkelingspsychologie en breinleren, en heeft als doel om optimale en brede ontwikkelingskansen te bieden aan jonge kinderen.

We weten steeds meer over hoe het brein werkt en wat dat betekent voor de ontwikkeling van het jonge kind. Op basis van zes breinprincipes (zintuiglijk rijk, emotie, herhaal, focus, creatie en voortbouwen) leren de deelnemers hoe ze onderzoekend en ontwerpend leren kunnen stimuleren, hoe ze uitdagende leeromgevingen kunnen creëren, hoe de ideale groepsindeling en -structuur eruitzien, hoe ze doelgericht met betekenisvolle taal- en rekenactiviteiten aan de slag kunnen en wat de rol van de volwassene in dit alles is. Door middel van de training worden de professionals vaardiger en bewuster van hun handelen.

Inhoud

Het traject wordt gestart en afgesloten met een QuickScan om de begin- en eindsituatie te meten.

De training bestaat uit 7 modules van 2,5 uur. De volgende onderwerpen komen aan de orde:

 • Visie, werkwijze en breinprincipes
 • Door middel van de didactiek van Onderzoekend en Ontwerpend leren, werken aan doelen; met alle zintuigen, oplossingen/creatie, hogere orde denken.
 • Rijke speelleeromgeving, klassenmanagement, EDI, werken in een grote en kleine groep, houding en handelen van de leerkracht
 • Sociaal-emotionele ontwikkeling, welbevinden en betrokkenheid en spel
 • Executieve functies en spelbegeleiding
 • Rijk taalaanbod, ruimte voor taal en interactief taal-leren, leerkrachtvaardigheden/gesprekstechnieken (met o.a. aandacht voor interactief voorlezen en close reading)
 • Rekenen en motoriek. Doelgericht werken, een onderzoekende houding tijdens de rekenactiviteit. Observeren en registreren.

In de training wordt gebruik gemaakt van:

 • e-learning: digitale omgeving waar deelnemers zich kunnen voorbereiden op de bijeenkomsten en verdieping kunnen vinden ná de bijeenkomsten (bijvoorbeeld op het gebied van spelfasen, executieve functies en interactievaardigheden)
 • e-coaching: de mogelijkheid om bijvoorbeeld verslagen, video- en/of beeldmateriaal en portfolio’s of te sturen waarop feedback wordt gegeven.

Voor wie?

Deze Arnhemse VVE basistraining is voor startende leerkrachten van groep 1 en 2.
In overleg met stichting PAS kan voor scholen die vergevorderd zijn in VVE een traject op maat worden gemaakt.

Kosten

Behalve de tijdsinvestering van de leerkrachten, zijn er geen kosten aan deze training.

Organisatie en planning

Voorafgaand aan de training vindt er een intake plaats. Hierin gaan we na waar de leervragen zitten en verkennen we hoe de opbouw van de training zo goed mogelijk aansluit bij de schoolontwikkeling. Denk daarbij aan een basisaanbod van 5 bijeenkomsten en 2 bijeenkomsten op maat, gekoppeld aan beredeneerd aanbod.

De training bestaat uit 7 bijeenkomsten. De data:

woensdag 6 november van 15.00 – 17.30 uur
maandag 9 december van 15.00 – 17.30 uur
woensdag 15 januari van 15.00 – 17.30 uur
dinsdag 11 februari van 15.00 – 17.30 uur
woensdag 11 maart van 15.00 – 17.30 uur
dinsdag 7 april van 15.00 – 17.30 uur
woensdag 27 mei van 15.00 – 17.30 uur

Locatie: Rozet, Kortestraat 16 Arnhem.

Bovendien worden tijdens de training 2 groepsbezoeken afgelegd (na de 3e en na de 6e bijeenkomst).

Certificering

Na afloop ontvangen de deelnemers een deelcertificaat. Aan het eind van de training wordt gekeken welke inhouden en modules nog om aandacht vragen. Na het volgen van die aanvullende modules kan een VVE-certificaat worden afgegeven.

Inschrijving

© 2019 Stichting PAS