VVE basistraining Actief Betrokken voor leerkrachten van groep 1 en 2 >> VOL

Home > Evenementen > VVE basistraining Actief Betrokken voor leerkrachten van groep 1 en 2 >> VOL

Dit evenement eindigde op 07 mei 2019

 • Locatie: Stichting PAS @Onderwijshuis Arnhem
  Beverweerdlaan 3, 6825AE Arnhem
 • Doelgroep: Leerkrachten vroegschool; groep 1-2
 • Cursusdata:    |      |      |      |      |      |      |   
“Door deze cursus ben ik met mijn collega’s het gesprek aangegaan. We hebben een plan gemaakt en ik heb het gevoel zelf en samen gegroeid te zijn!”The Author

Arnhemse VVE basistraining voor leerkrachten van groep 1 en 2

Doel

Actief Betrokken is een basistraining gericht op het professionaliseren en certificeren van pedagogisch medewerkers en leerkrachten groep 1/2 in het kader van voor- en vroegschoolse educatie (VVE). De training is gebaseerd op wetenschappelijke inzichten met betrekking tot ontwikkelingspsychologie en breinleren, en heeft als doel om optimale en brede ontwikkelingskansen te bieden aan jonge kinderen.

We weten steeds meer over hoe het brein werkt en wat dat betekent voor de ontwikkeling van het jonge kind. Op basis van zes breinprincipes (zintuiglijk rijk, emotie, herhaal, focus, creatie en voortbouwen) leren de deelnemers hoe ze ontdekkend en onderzoekend leren kunnen stimuleren, hoe ze uitdagende leeromgevingen kunnen creëren, hoe de ideale groepsindeling en -structuur eruitzien, en wat de rol van de volwassene in dit alles is. Door middel van de training worden de professionals vaardiger en bewuster van hun handelen.

Inhoud en opzet

Het traject wordt gestart en afgesloten met een QuickScan om de begin- en eindsituatie te meten, en na te gaan waar de leervragen zitten.

De training bestaat uit 7 modules van 2,5 uur. De volgende onderwerpen komen aan de orde:

 1. Visie/breinprincipes
 2. Door middel van spelen, ontdekken en onderzoeken werken aan doelen – rekenen
 3. Rijke speelleeromgeving
 4. Executieve functies – sociaal-emotionele ontwikkeling
 5. Observeren en registreren
 6. Taal en interactie
 7. Ouderbetrokkenheid & presentatie

In de training wordt gebruik gemaakt van:

 • e-learning: digitale omgeving waar deelnemers zich kunnen voorbereiden op de bijeenkomsten/verdieping kunnen vinden na de bijeenkomsten (bijvoorbeeld op het gebied van spelfasen, executieve functies en interactievaardigheden)
 • e-coaching: de mogelijkheid om bijvoorbeeld verslagen, video- en/of beeldmateriaal en portfolio’s of te sturen waarop feedback wordt gegeven.

Voor wie?

Deze Arnhemse VVE basistraining is voor leerkrachten van groep 1 en 2.

Organisatie en planning

Voorafgaand aan de training vindt er een intake plaats.

De training bestaat uit 7 bijeenkomsten. De data:

Bijeenkomst 1: woensdag 3 oktober 2018 van 15.00 tot 17.30 uur
Bijeenkomst 2: donderdag 1 november 2018 van 15.00  tot 17.30 uur
Bijeenkomst 3: woensdag 12 december 2018 van 15.00  tot 17.30 uur
Bijeenkomst 4: maandag 7 januari 2019 van 15.00 tot 17.30 uur
Bijeenkomst 5: woensdag 6 februari 2019 van 15.00 tot 17.30 uur
Bijeenkomst 6: dinsdag 12 maart 2019 van 15.00 tot 17.30 uur
Bijeenkomst 7: dinsdag 7 mei 2019 van 15.00 tot 17.30 uur >> Rozet

Bovendien worden tijdens de training 2 groepsbezoeken afgelegd (na de 3e en na de 6e bijeenkomst).

Kosten

Behalve de tijdsinvestering van de leerkrachten, zijn er geen kosten aan deze training.

Certificering

Na afloop ontvangen de deelnemers een deelcertificaat. Aan het eind van de training wordt gekeken welke inhouden en modules nog om aandacht vragen. Na het volgen van die aanvullende modules kan een VVE-certificaat worden afgegeven.

Inschrijving

© 2019 Stichting PAS