VVE Actief Betrokken Opfristraining 1

Home > Evenementen > VVE Actief Betrokken Opfristraining 1

Dit evenement vindt plaats van 8 maart 2023 tot en met 29 maart 2023. De eerstvolgende keer is op 29 maart 2023 09:00

  • Locatie: Onderwijshuis
    Beverweerdlaan 3, 6825 AE Arnhem
  • Doelgroep: Pedagogisch Medewerkers, VVE-werkvloer
  • Cursusdata:    |      |   

Opfrisbijeenkomst voor pedagogisch medewerkers. Op het inschrijfformulier kun  je aangeven welke thema’s/onderwerpen je graag aan de orde wil laten komen.

De opfrisbijeenkomst bestaat uit 2 ochtenden:

  1. woensdag 8 maart 2023         9.00-12.00 uur
  2. woensdag 29 maart 2023       9.00-12.00 uur

In februari 2023 wordt nog een opfrisbijeenkomst gegeven. Deze staat op de site onder Training 2.

Data:

  1. vrijdag 17 maart 2023   9.00-12.00 uur
  2. vrijdag 14 april 2023     9.00-12.00 uur

Actief Betrokken is een basistraining gericht op het professionaliseren en certificeren van pedagogisch medewerkers en leerkrachten groep 1/2 in het kader van voor- en vroegschoolse educatie (VVE). De training is gebaseerd op wetenschappelijke inzichten met betrekking tot ontwikkelingspsychologie en breinleren, en heeft als doel om optimale en brede ontwikkelingskansen te bieden aan jonge kinderen.

We weten steeds meer over hoe het brein werkt en wat dat betekent voor de ontwikkeling van het jonge kind. Op basis van zes breinprincipes (zintuiglijk rijk, emotie, herhaal, focus, creatie en voortbouwen) leren de deelnemers hoe ze ontdekkend en onderzoekend leren kunnen stimuleren, hoe ze een rijk aanbod neer kunnen zetten op de domeinen taal, rekenen, SEO en motoriek, hoe ze uitdagende leeromgevingen kunnen creëren, hoe de ideale groepsindeling en -structuur eruit zien, en wat de rol van de volwassene in dit alles is. Door middel van de training worden de professionals vaardiger in en bewuster van hun handelen.

 

 

Inschrijving

© 2021 Stichting PAS