VVE basistraining Actief Betrokken leerkrachten groep 1 en 2 – Start september 2022 – Kim

Home > Evenementen > VVE basistraining Actief Betrokken leerkrachten groep 1 en 2 – Start september 2022 – Kim

Dit evenement vindt plaats van 28 september 2022 tot en met 15 maart 2023. De eerstvolgende keer is op 28 september 2022 14:00

 • Locatie: Nader te bepalen
  Beverweerdlaan 3, 6825 AE Arnhem
 • Doelgroep: Leerkrachten vroegschool; groep 1-2
 • Cursusdata:    |      |      |      |      |      |   
“Door deze training ben ik met mijn collega’s het gesprek aangegaan. We hebben een plan gemaakt en ik heb het gevoel zelf en samen gegroeid te zijn!”

Arnhemse VVE basistraining voor leerkrachten van groep 1 en 2

Doel

Actief Betrokken is een basistraining voor leerkrachten groep 1/2, in het kader van Voor- en
Vroegschoolse Educatie (VVE). De voorschoolse locaties werken ook volgens Actief
Betrokken. Zo ontstaat er met deze training een mooie doorgaande lijn van peuter naar
kleuter.
De training is gebaseerd op wetenschappelijke inzichten met betrekking tot ontwikkelingspsychologie en breinleren, en heeft als doel om optimale en brede
ontwikkelingskansen te bieden aan jonge kinderen.

We weten steeds meer over hoe het brein werkt en wat dat betekent voor de ontwikkeling van het jonge kind. Op basis van zes breinprincipes (zintuiglijk rijk, emotie, herhaal, focus,
creatie en voortbouwen) leren de deelnemers hoe ze onderzoekend en ontwerpend leren kunnen stimuleren, hoe ze uitdagende leeromgevingen kunnen creëren, hoe de ideale
groepsindeling en -structuur eruit zien, hoe ze doelgericht met betekenisvolle taal- en rekenactiviteiten aan de slag kunnen, en wat de rol van de volwassene in dit alles is.

Inhoud en opzet

De training bestaat uit twee delen: basis (5 bijeenkomsten) en verdieping (4 bijeenkomsten).
De basistraining is een uitwerking van de Arnhemse Kwaliteitseisen VVE/OAB, waar Arnhemse OAB scholen aan moeten voldoen.
De verdiepingstraining is zeker aan te bevelen; in dit deel gaan we specifiek in op vragen die leven op school.

Naast de bijeenkomsten van de basistraining, zijn er drie beeldcoach-momenten, gericht op de ontwikkelvraag van de leerkracht.
Het hele traject wordt gestart met een intake om zicht te krijgen op de beginsituatie van de deelnemende leerkracht en om de ‘ontwikkelvraag’ te verkennen.

De volgende onderwerpen komen aan de orde:

Basistraining:

 •  visie op ontwikkeling en leren van het jonge kind, breinvriendelijk spelen en leren
 •  welbevinden en betrokkenheid, spelontwikkeling en spel van jongens en meisjes
 • rijke speel-leeromgeving en spelbegeleidingstechnieken
 •  executieve functies, spelontwikkelingsbehoeften en spelbegeleiding
 •  door middel van de didactiek van Onderzoekend en Ontwerpend leren, werken aan
  doelen (met alle zintuigen, oplossingen/creatie, hogere orde denken).

Verdiepingstraining ‘op maat’:
In een overleg met de directeur, bouwcoördinator en/of leerkrachten wordt de
verdiepingsvraag verkend en een scholingsplan op maat opgesteld.

Voorbeelden van begeleidingsvragen op maat:

 •  beredeneerd aanbod
 •  doelgericht betekenisvolle, speelbare thema’s voorbereiden, eventueel aansluitend
  bij de kleutermethode waarmee gewerkt wordt
 •  werken met een observatie- en registratiesysteem: observeren, registreren,
  analyseren, doelen stellen
 • samenwerken aan kwaliteit in een doorgaande lijn
 • verdieping op de domeinen spel en seo, taal of rekenen

In de training wordt gebruik gemaakt van:

 • e-learning: digitale omgeving waar deelnemers zich kunnen voorbereiden op de
  bijeenkomsten en verdieping kunnen vinden ná de bijeenkomsten (bijvoorbeeld op
  het gebied van spelfasen, executieve functies en interactievaardigheden)
 • portfolio: leerkrachten leggen een portfolio aan met daarin onder andere
  praktijkopdrachten, beeldmateriaal en reflecties
 • tijdens de training vindt ook beeldcoaching op de werkvloer plaats.

Voor wie?

Deze Arnhemse VVE basistraining is voor leerkrachten van groep 1 en 2.

Organisatie en planning

Data basistraining:

 1. Bijeenkomst 1: woensdag 28 september 2022   14.00 – 17.00
 2. Bijeenkomst 2: woensdag 19 oktober 2022   14.00 – 17.00
 3. Bijeenkomst 3: woensdag 23 november 2022   14.00 – 17.00
 4. Bijeenkomst 4: woensdag 11 januari 2023   14.00 – 17.00
 5. Bijeenkomst 5: woensdag 15 februari 2023   14.00 – 17.00

Reservedatum: 15 maart 2023

Locatie: nader te bepalen

Kosten

Behalve de tijdsinvestering van de leerkrachten, zijn er geen extra kosten voor OAB-scholen
in Arnhem.

Certificering

Na afloop van de basistraining ontvangen de deelnemers een deelcertificaat.
Na het volgen van de verdiepingstraining wordt een VVE-certificaat afgegeven.

Inschrijving

© 2021 Stichting PAS