VVE basistraining Actief Betrokken 2023-2024 training 2

Home > Evenementen > VVE basistraining Actief Betrokken 2023-2024 training 2

Dit evenement vindt plaats van 15 november 2023 tot en met 3 oktober 2024. De eerstvolgende keer is op 15 november 2023

 • Locatie: Onderwijshuis
  Beverweerdlaan 3, 6825 AE Arnhem
 • Doelgroep: Pedagogisch Medewerkers, VVE-werkvloer
 • Cursusdata:    |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |   

Voor pedagogisch medewerkers

Doel

Actief Betrokken is een basistraining gericht op het professionaliseren en certificeren van pedagogisch medewerkers en leerkrachten groep 1/2 in het kader van voor- en vroegschoolse educatie (VVE). De training is gebaseerd op wetenschappelijke inzichten met betrekking tot ontwikkelingspsychologie en breinleren, en heeft als doel om optimale en brede ontwikkelingskansen te bieden aan jonge kinderen.

We weten steeds meer over hoe het brein werkt en wat dat betekent voor de ontwikkeling van het jonge kind. Op basis van zes breinprincipes (zintuiglijk rijk, emotie, herhaal, focus, creatie en voortbouwen) leren de deelnemers hoe ze ontdekkend en onderzoekend leren kunnen stimuleren, hoe ze een rijk aanbod neer kunnen zetten op de domeinen taal, rekenen, SEO en motoriek, hoe ze uitdagende leeromgevingen kunnen creëren, hoe de ideale groepsindeling en -structuur eruit zien, en wat de rol van de volwassene in dit alles is. Door middel van de training worden de professionals vaardiger in en bewuster van hun handelen.

Inhoud en opzet

De training bestaat uit 12 dagdelen (inclusief een certificeringsbijeenkomst).
De volgende onderwerpen komen aan de orde:

 1. Visie op de ontwikkeling van het jonge kind
 2. Ontdekkend en onderzoekend leren
 3. Uitdagende speelleeromgeving en spelontwikkeling
 4. Executieve functies en spelbegeleiding / SEO
 5. Groepsorganisatie
 6. Doelgericht werken en taal
 7. Taal en interactief voorlezen
 8. Rekenprikkels en -doelen
 9. Observeren en organiseren
 10. Educatief partnerschap
 11.  Afsluiting en uitreiking certificaat

Naast de bijeenkomsten bestaat de training bovendien uit:

 • coaching op de werkvloer, waarbij gebruik wordt gemaakt van
  videobegeleiding
 •  excursie: op bezoek bij een ander kinderdagverblijf, peuterspeelzaal of
  school (minimaal één dagdeel)
 • praktijkopdrachten: opdrachten die op de locatie worden uitgevoerd, om een vertaalslag te maken van theorie naar praktijk
 • e-learning: digitale omgeving waar deelnemers zich kunnen voorbereiden op de bijeenkomsten/verdieping kunnen vinden na de bijeenkomsten (bijvoorbeeld op het gebied van spelfasen, executieve functies en interactievaardigheden)
 • e-coaching: de mogelijkheid om bijvoorbeeld verslagen, video- en/of beeldmateriaal en portfolio’s of te sturen waarop feedback wordt gegeven.

Voor wie?

De Arnhemse VVE basistraining is voor Pedagogisch medewerkers
Voor leerkrachten van groep 1 en 2 is een vergelijkbare training beschikbaar. Deze is modulair van opzet en begint met een introductietraining. In een intake stellen we gezamenlijk het programma en het aantal modules vast.
Bel of mail ons voor een aanvraag.

Organisatie en planning

De training bestaat uit 10 bijeenkomsten van 3 uur, en een certificeringsbijeenkomst van 3 uur.

Training 1

VVE basistraining Actief Betrokken 2023-2024 training 2 : start november 2023 – Trainer: Kim Freriks, orthopedagoog.

Bijeenkomst 1:    woensdag 15 november 2023   9.00-12.00 uur
Bijeenkomst 2:    maandag 11 december 2023     9.00-12.00 uur
Bijeenkomst 3:    donderdag 11 januari 2024       9.00-12.00 uur
Bijeenkomst 4:    dinsdag 6 februari 2024           13.00-16.00 uur
Bijeenkomst 5:    dinsdag 12 maart 2024             9.00-12.00 uur
Bijeenkomst 6:    maandag 8 april 2024               9.00-12.00 uur
Bijeenkomst 7:    dinsdag 14 mei 2024                 13.00-16.00 uur
Bijeenkomst 8:   vrijdag 14 juni 2024                   9.00-12.00 uur
Bijeenkomst 9:   vrijdag 5 juli 2024                      9.00-12.00 uur
Bijeenkomst 1o: maandag 2 september 2024     9.00-12.00 uur

Certificering:    donderdag 3 oktober 2024          9.00-12.00 uur

Locatie: Onderwijshuis, behalve bijeenkomst 4.

De data van de coaching en de excursie (van minimaal 1 dagdeel) worden in overleg met de deelnemer en trainer ingepland.

De training  gaat door bij minimaal 8 deelnemers en er kunnen maximaal 16 deelnemers deelnemen.

Om praktische redenen kan het gebeuren dat er tussentijds een wijziging optreedt in dit schema. Hier zal altijd over gecommuniceerd worden door Stichting PAS en / of de trainer.

Kosten

De werkgeversbijdrage voor deze training is € 735,- per deelnemer. De overige kosten neemt PAS voor haar rekening.
Voor deelnemers werkzaam buiten de gemeente Arnhem geldt een andere prijs (op aanvraag).

2023-2024 trainingsgroep 2

Vanwege de grote belangstelling en het maximum van 16 deelnemers, wordt deze training meerdere malen aangeboden.

Inschrijving

© 2021 Stichting PAS