Arnhems overdrachtsformulier vastgesteld

10 april 2019
Home > Nieuws > VVE > Arnhems overdrachtsformulier vastgesteld

De werkgroep overdrachtsformulier heeft met PassendWijs en Stichting PAS een overdrachtsformulier ontwikkeld dat sinds 2017 gebruikt wordt op voorschoolse voorzieningen en basisscholen in de gemeente Arnhem. Het formulier wordt ingezet om de overdracht van de voorschoolse voorziening naar de basisschool zo soepel mogelijk te laten verlopen. Eind 2018 is dit formulier geëvalueerd door middel van een digitale enquête onder (voor)scholen.

Uitkomst enquête
De meerderheid van de professionals vindt zowel het formulier als de handleiding duidelijk, hoewel de handleiding niet altijd te vinden is. Sommige ouders vinden het invullen lastig, waardoor ze weinig informatie (kunnen) geven. Met name anderstalige ouders hebben soms moeite met het formulier. Het bespreken van het formulier neemt veel tijd in beslag en er vindt niet altijd een evaluatie plaats n.a.v. het formulier. De meeste scholen vinden dat het formulier voldoende ondersteuning biedt na de overdracht. Er vindt over het algemeen (bijna) nooit een terugkoppeling vanuit de school plaats.

Wat hebben we aangepast?
Er is een verwijzing naar de handleiding toegevoegd aan het formulier (verwijzing naar website). Er is meer ruimte voor toelichting en/of informatie over de ontwikkeling. Daarbij wordt er nu ook specifiek gevraagd naar de sterke kanten van het kind. Verder is (naast ja-nee-soms) ook de antwoordoptie ‘meestal’ toegevoegd. Tot slot zijn een aantal antwoordopties nog wat duidelijker beschreven.

© 2019 Stichting PAS