Arnhemse VVE monitor 2017-2018

17 december 2018
Home > Nieuws > Monitoring en evaluatie > Arnhemse VVE monitor 2017-2018

De Arnhemse VVE monitor 2017-2018 is gepubliceerd.

Doel van de gemeente Arnhem is een voorschools aanbod voor alle doelgroeppeuters in Arnhem. Met de invoering van het Ontwikkelrecht (2017) is de leeftijd van peuters voor VVE verlaagd van 2,5 naar 2 jaar. Het gemeentelijk bereik van doelgroeppeuters is verder toegenomen en er is steeds meer aandacht voor de doorgaande lijn.

De monitoring van de Arnhemse VVE is continu in ontwikkeling. Door nauwe samenwerking met Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland-Midden (VGGM) en de gemeente Arnhem wordt vanaf nu de populatie doelgroeppeuters per deelgebied in beeld gebracht. Verder was in de doorgaande lijn naar het basisonderwijs niet altijd duidelijk of een kleuter een VVE-indicatie had. Hiertoe is het Arnhemse overdrachtsformulier bijgesteld, waarop aangegeven wordt of (en op basis waarvan) een kleuter een VVE-indicatie heeft.

We onderzoeken hoe de VVE-historie van (doelgroep)kleuters beter geregistreerd kan worden, zodat er in de toekomst een nog beter beeld ontstaat van de opbrengsten van VVE.

Naast deze monitor worden er per deelgebied op korte termijn waaiers beschikbaar gesteld met gedetailleerde informatie op wijkniveau.

© 2019 Stichting PAS