Arnhemse VVE monitor 2018 – 2019

10 december 2019
Home > Nieuws > Monitoring en evaluatie > Arnhemse VVE monitor 2018 – 2019

Om de kwaliteit en effectiviteit van de Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE) in Arnhem inzichtelijk te maken, stelt Stichting PAS jaarlijks een VVE-monitor samen. De gemeente Arnhem wil met het VVE-beleid taal- en onderwijsachterstanden bij jonge kinderen voorkomen, opsporen en aanpakken. Met de gemeente Arnhem zijn er prestatieafspraken gemaakt ten aanzien van VVE. Deze hebben betrekking op bereik, intensiteit, duur en doorgaande lijn. In deze monitor worden de resultaten op deze indicatoren weergegeven, waar mogelijk in een meerjarenperspectief.

In samenwerking met Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland-Midden (VGGM) en de gemeente Arnhem heeft Stichting PAS gegevens verzameld over het aantal afgegeven VVE-indicaties in Arnhem per wijk en per deelgebied. Hiermee hebben we een betrouwbaarder beeld van het (non-)bereik van doelgroeppeuters, zodat hier waar nodig gerichte actie op gezet kan worden.

Arnhemse VVE monitor 2018-2019

© 2020 Stichting PAS