Basisscholen in Arnhem en Nijmegen voortrekkers aanpak gelijke onderwijskansen

19 september 2019
Home > Nieuws > Landelijk > Basisscholen in Arnhem en Nijmegen voortrekkers aanpak gelijke onderwijskansen

Recente publicaties van onder andere de onderwijsinspectie laten zien dat de kansenongelijkheid de afgelopen tien jaar sterk is toegenomen: kinderen met gelijke capaciteiten krijgen niet dezelfde kansen. Sociale afkomst lijkt steeds belangrijker te worden voor schoolsucces. Basisscholen in Arnhem en Nijmegen worden landelijke koplopers in de aanpak van deze ongewenste ongelijkheid.

Elf basisscholen in de regio Arnhem – Nijmegen gaan met een praktijkgerichte onderzoeksaanpak – 3 jaar lang – nog beter worden in het creëren van gelijke onderwijskansen. Een groot compliment voor de basisscholen die deel uitmaken van de Delta Scholengroep en DeBasisfluvius in Arnhem en Conexus in Nijmegen.

De aanpak wordt mogelijk gemaakt door een subsidie van € 600.000,- die wordt ontvangen van het NRO (Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek).

De aanpak brengt kennis uit onderzoek en praktijk bij elkaar en gaat leerkrachten ondersteunen bij drie thema’s:

  • inzetten van effectieve instructie
  • samenwerken met ouders
  • verwachtingen over de mogelijkheden van kinderen

De aanvraag is opgesteld in samenwerking met de Radboud Universiteit, de Hogeschool Arnhem Nijmegen (HAN), het Expertisecentrum Nederlands en Stichting PAS. De basisscholen worden bij de uitvoering van de aanpak ook begeleid door onderzoekers, lerarenopleiders en andere specialisten van deze instellingen.

© 2019 Stichting PAS