Nieuws: Kindcentra 0-13 jaar

Home > Nieuws > Kindcentra 0-13 jaar

PO staking 5 oktober: PAS zorgt voor mooie lesdag

3 oktober 2017

5 oktober PO staking. Stichting PAS draagt haar steentje bij en verzorgt een lesprogramma.


VVE: Beleid en uitvoering in Arnhem in combinatie met LOGO 3000

19 april 2017

De Onderwijsinspectie is vol lof over het VVE-beleid en -uitvoering in de gemeente Arnhem. Arnhem scoort op veel punten de kwalificatie ‘voorbeeld voor anderen’. LOGO 3000 en de oudercomponent van LOGO 3000 (In Arnhem: Het Ei van Columbus) spelen hierin een grote, belangrijke rol.


Je kunt het niet in je eenDje

1 november 2016

Op 13 oktober was een zeer geslaagde Arnhemse Conferentie Kindcentra onder de titel ‘Je kunt het niet in je eenDje’, bezocht door ongeveer 70 deelnemers. De algemene inleiding werd verzorgd door Kris Verbeeck van M&O groep uit Den Bosch


Je kunt het niet in de eenDje

21 september 2016

We nodigen u van harte uit voor de 2e Arnhemse conferentie over de vorming van kindcentra op 13 oktober as, van 8.45 – 14.00 uur, in de Koepelkerk in Arnhem. Aanmelden via de link in de uitnodiging vóór 1 oktober!


Het eerste Kindcentrum van Arnhem is een feit

6 juni 2016

Het eerste Kindcentrum van Arnhem is een feit: op 1 juni presenteerden scholen, kinderopvang en kinderclub in MFC Presikhaven hun nieuwe naam en logo: De Werf.


Met woorden in de weer

24 maart 2016

Op 23 maart ontvingen 8 deelnemers hun certificaat ‘Met woorden in de weer’, een korte taaltraining (3 bijeenkomsten) over taalstimulering en woordenschatontwikkeling in de naschoolse activiteiten.


PAS-kamer

Kindcentra in 2020

16 maart 2016

Korte animatiefilm over Kindcentra 2020. Een initiatief van bestuurders uit Onderwijs & Kinderopvang en Wethouders.


PAS-kamer

PACT : optimale kwaliteit voor kinderen

15 maart 2016

PACT investeert in de pedagogische omgeving van jonge kinderen door de kwaliteit van de pedagogische professionals van de toekomst te versterken. Het project gebruikt de expertise vanuit de kinderopvang en het onderwijs, met steun vanuit de zorg. Wetenschap en praktijk trekken samen op.


Intentieovereenkomst voor IKC Presikhaaf-West

4 maart 2016

Op 3 maart werd in IKC Presikhaaf (één van de drie Arnhemse pilots) een mijlpaal bereikt: de betrokken besturen (De Basis, Fluvius, Korein-Skar en Rijnstad) ondertekenden de intentieverklaring IKC Presikhaaf!


Een geslaagde BEA-conferentie!

7 februari 2016

Op 3 februari 2016 kwamen ongeveer 50 vakkrachten en pedagogisch medewerkers bij elkaar voor de jaarlijkse BEA-conferentie (Breed Educatief Aanbod), georganiseerd door de brede school coördinatoren.


PAS-kamer

Rust, Regelmaat en Reinheid: de drie R’s

14 november 2015

Tot ver in de jaren zestig van de vorige eeuw werden de drie R’s liefkozend gebruikt om kernwaarden voor opvoeding en onderwijs te promoten bij jonge ouders en toekomende leraren. Rust, regelmaat en reinheid vormden immers de basis voor een veilige school en vertrouwde thuissituatie. In Nederland zijn we ze vergeten, maar in Japan worden…


Arnhemse IKC conferentie groot succes

13 november 2015

Op 11 november kwamen 75 schoolleiders, managers kinderopvang, peuterwerk en andere betrokkenen bij elkaar voor de Arnhemse IKC conferentie. Er waren informatieve en inspirerende inleidingen van wethouder Ron König, Marcel van Herpen en Job van Velsen. Toni Britsia ging in op de Arnhemse situatie.


Politiek Den Haag omarmt Kindcentra 2020

13 oktober 2015

Als het aan de politiek ligt, wordt er al in deze kabinetsperiode begonnen met het realiseren van de plannen van de Regiegroep Kindcentra 2020, gepresenteerd op een landelijk congres op 9 oktober 2015.


Brede school Klarendal investeert in de vreedzame school en wijk

19 mei 2015

De voorgang van het proces en de opbrengsten worden gecommuniceerd in een regelmatig verschijnende speciale nieuwsbrief.


© 2019 Stichting PAS