Nieuws: Onderwijsachterstandenbeleid

Home > Nieuws > Onderwijsachterstandenbeleid

Stroomt er een nieuwkomersleerling vanuit het Mozaïek of de Paulusschool door naar jouw school?

18 januari 2021

Dan is deze informatie belangrijk voor jou! Kinderen tussen de 6 en 12 jaar die net in Nederland zijn gaan in Arnhem eerst een jaar naar een neveninstroomklas, waar zij de Nederlandse taal leren. Wanneer deze kinderen daarna instromen in een reguliere groep bij een wijkschool spreken ze al een aardig woordje Nederlands, maar de…


OAB scan

19 september 2020

In deze scan wordt duidelijk wat het rekenmodel met de achterstandsscores betekent voor de gemeente Arnhem.


Een beter nieuw

29 juni 2020

Terugblik op een bijzondere periode. En een warme zomergroet van alle PASsers.


WOAN update

29 juni 2020

Stichting PAS neemt deel in de Werkplaats Onderwijskansen Arnhem Nijmegen (WOAN). Regelmatig berichten we via deze nieuwsbrief over dit werkplaats onderwijsonderzoek.


Project Kansrijk opgroeien; Samenwerken in Presikhaaf

29 juni 2020

Project Kansrijk opgroeien: Samenwerken in Presikhaaf is opgezet door de Gemeente Arnhem, ProScoop en GGD Gelderland-Midden. Doel van het project is het bevorderen van de samenwerking tussen organisaties die werken aan betere kansen voor kinderen en jongeren in Presikhaaf.


Invalpool noodopvang PO

17 april 2020

De Arnhemse basisscholen kunnen een beroep doen op de invalpool, als zij hun bezetting niet rondkrijgen.


Zomerschool Arnhem breidt uit!

12 maart 2020

De Zomerschool Arnhem breidt uit! Deze zomer zijn er twee locaties: één in Arnhem noord en één in -zuid.


WOAN op landelijke conferentie Onderwijsachterstanden

12 maart 2020

Stichting PAS neemt deel in de Werkplaats Onderwijskansen Arnhem Nijmegen (WOAN). Regelmatig berichten we via deze nieuwsbrief over dit werkplaats onderwijsonderzoek.


SPOC 1: Leren van een nieuwe taal

1 maart 2020

Deze SPOC (small private online course) behandelt verschillende aspecten van het leren van een nieuwe taal: Horen, Begrijpen en Onthouden.


Werkplaats Onderwijskansen Arnhem Nijmegen (WOAN)

10 december 2019

Stichting PAS neemt deel in de Werkplaats Onderwijskansen Arnhem Nijmegen (WOAN). Regelmatig berichten we via deze nieuwsbrief over dit werkplaats onderwijsonderzoek.


Nieuw OAB beleid Arnhem vastgesteld

12 november 2019

Het nieuwe OAB beleid Arnhem is vastgesteld. Dit beleid is vastgesteld voor de periode 2019 – 2023. De kwaliteitseisen bieden een kapstok voor de uitvoering van OAB activiteiten.


© 2020 Stichting PAS