Nieuws: PO

Home > Nieuws > PO

Jaarverslag 2021-2022

20 december 2022

In het jaarverslag 2021-2022 staan onze doelen, opbrengsten en een blik op de toekomst in de programma’s: vroegsignalering en educatie (0-6) doorontwikkelen en vergroten perspectief (4-14+). In dit jaarverslag willen wij u laten zien waar wij als Stichting PAS het verschil maken; waar we trots op zijn! Het jaarverslag is hier te lezen.


Arnhemse Monitor Kansengelijkheid 2021-2022

20 december 2022

In de Arnhemse monitor kansengelijkheid brengen we het bereik van onze doelgroep in beeld, geven we een overzicht van de kwaliteit van de interventies en activiteiten die worden ingezet om kansengelijkheid te bevorderen en brengen we de opbrengsten hiervan in kaart.


Logopedisten Stichting PAS presenteren taalkaart

6 december 2022

De logopedisten van Stichting PAS hebben een taalkaart ontwikkeld voor medewerkers in de kinderopvang. De taalkaart bestaat uit twee onderdelen: een schema over de Nederlandse taal- en spraakontwikkeling een overzicht van de meertalige taalontwikkeling De schema’s zijn bedoeld als leidraad; een hulpmiddel om de taalontwikkeling van kinderen in de groep beter in beeld te krijgen.…


Evaluatie Pilot Nazorg Nieuwkomers

1 november 2022

Doel Pilot Het doel van het nazorgprogramma is het ontwikkelen van een doorgaande leerlijn voor nieuwkomersleerlingen. Een belangrijke opdracht van stichting PAS is het creëren van een doorgaande lijn in het onderwijs aan alle leerlingen. De pilot sluit dan ook naadloos aan bij het aanbod van Stichting PAS. Door in te zetten op het overgangsmoment…


Weekendschool & Zomerschool

28 maart 2022

Leerlingen die behoefte hebben aan extra ondersteuning en verbreding van hun horizon kunnen gebruik maken van de verlengde leertijd. Stichting PAS organiseert met dit doel samen met partners de Zomerschool en de Weekendschool. ZomerschoolWeekendschool "Ik zou willen dat het hele jaar zo leuk is als de Zomerschool" Zomerschool Sinds 2009 organiseert Stichting PAS de Zomerschool…


OAB scan gemeente Arnhem 2021 – 2022

1 juli 2021

In opdracht van Stichting PAS heeft Sardes heeft voor het derde jaar op rij een OAB scan samengesteld. Hierin staat alle informatie over de totstandkoming van de achterstandsscores.


Weekendschool & Zomerschool

10 mei 2021

Leerlingen die behoefte hebben aan extra ondersteuning en verbreding van hun horizon kunnen gebruik maken van de verlengde leertijd. Stichting PAS organiseert met dit doel samen met partners zomerschool VVE, zomerschool PO-VO en de weekendschool. Zomerschool PO-VOZomerschool VVEWeekendschool "Ik zou willen dat het hele jaar zo leuk is als de Zomerschool" Zomerschool PO-VO Sinds 2009…


Extra begeleiding voor nieuwkomers die instromen in de bovenbouw

20 september 2020

We willen een nóg betere overdracht en doorgaande lijn realiseren. Daarom gaan we een pilot draaien waarbij we zowel de leerkracht als de kinderen die instromen in de bovenbouw extra ondersteunen en begeleiden.


De Staat van het Onderwijs 2020

24 april 2020

Het nieuwe jaarverslag van de inspectie De Staat van het Onderwijs is uit. In het rapport publiceert de inspectie van het onderwijs jaarlijks een overzicht van de belangrijkste trends en ontwikkelingen in het Nederlandse onderwijsstelsel.


Zomerschool Arnhem breidt uit!

12 maart 2020

De Zomerschool Arnhem breidt uit! Deze zomer zijn er twee locaties: één in Arnhem noord en één in -zuid.


SPOC #1: Leren van een nieuwe taal

11 maart 2020

Nieuwe SPOC (small private online course) behandelt verschillende aspecten van het leren van een nieuwe taal: Horen, Begrijpen en Onthouden.


Leestip: Werk maken van gelijke kansen

11 maart 2020

Een leestip: “Werk maken van gelijke kansen”


Werkplaats Onderwijskansen Arnhem Nijmegen (WOAN)

10 december 2019

Stichting PAS neemt deel in de Werkplaats Onderwijskansen Arnhem Nijmegen (WOAN). Regelmatig berichten we via deze nieuwsbrief over dit werkplaats onderwijsonderzoek.


Schoolcontactwerk

24 maart 2019

Doel van het schoolcontactwerk is om het contact tussen ouders, leerling en school te verbeteren, en op die manier een bijdrage te leveren aan de optimale ontplooiing van kinderen uit de doelgroep. Contact tussen ouders, school en leerling verbeteren Schoolcontactwerk in Arnhem Het schoolcontactwerk is in eerste instantie gericht op de Turkse, Arabische, Marokkaanse, Berberse…


© 2021 Stichting PAS