Channa Woudenberg

Home > Contactpersonen > Channa Woudenberg
Channa_CU

Channa Woudenberg

Contactpersoon kansengelijkheid deelgebied Noord-Oost/West
Weekendschool Arnhem; LeukOmteLeren (LOL)
Zomerschool Arnhem
Monitoring & Evaluatie

Als onderwijskundige zet ik me in om kinderen, voor wie een rijke ontwikkelcarrière niet vanzelfsprekend is, een mooie toekomst te bieden. Ik vind het belangrijk dat kinderen hun horizon kunnen verbreden en talenten kunnen ontwikkelen. Als directeur Zomerschool en programmamanager Weekendschool kan ik hier een bijdrage aan leveren. De overgang van primair naar voortgezet onderwijs is een belangrijke factor. In de wijk Malburgen zijn we in samenwerking met po en vo bezig de doorstroom voor leerlingen zo soepel mogelijk te laten verlopen. Collega Martijn Davelaar en ik monitoren en evalueren het Arnhemse onderwijsachterstandenbeleid op het gebied van voor- en vroegschoolse educatie, primair onderwijs en de overgang van PO naar VO. De resultaten en gegevens worden in onder andere de VVE-monitor, de Arnhemse monitor en het jaarverslag gerapporteerd.

Ik vind het belangrijk dat we faciliteren dat kinderen hun horizon kunnen verbreden, hun talenten kunnen ontdekken en ontwikkelen

© 2019 Stichting PAS