Hermien Braakhekke

Home > Contactpersonen > Hermien Braakhekke

Spelen is leren

Hermien Braakhekke

Coach Passende Kinderopvang

Ik ondersteun op een coachende manier medewerkers van de voor- en vroegschoolse locaties bij het invoeren van het opbrengst gericht werken. Hierbij kun je denken aan het bewust werken aan de ontwikkelingsdoelen van de kinderen. Het spelend leren staat hierbij centraal. Het is belangrijk dat het aanbod afgestemd is op het niveau van de kinderen en zorgt voor uitdaging en betrokkenheid. Een goede planning en inrichting van de ruimte, observatie en evaluatie zijn ook belangrijke voorwaarden voor een juiste begeleiding van het kind. Ik wil graag meedenken bij jullie vragen hierover.

Hermien_CU

© 2019 Stichting PAS