Jonathan Simonis

Home > Contactpersonen > Jonathan Simonis

Voor kinderen is het beter als pedagogisch medewerkers en leerkrachten samenwerken met ouders!

Jonathan Simonis

Projectmedewerker Ouderbetrokkenheid VVE

Als projectmedewerker ouderbetrokkenheid VVE richt ik me op het implementeren en verder ontwikkelen van het stedelijk beleid ouderbetrokkenheid VVE: Ouders doen mee met VVE! Ik ondersteun (voor)scholen bij het uitvoeren van het beleid en organiseer trainingen.

Jonathan_CU

© 2019 Stichting PAS