Margo de Swart

Home > Contactpersonen > Margo de Swart

Het kind centraal als basis voor verdere ontwikkeling

Margo de Swart

Coach Passende Kinderopvang

Als Coach Passende Kinderopvang begeleid ik de Pedagogisch Medewerkers op de voorschoolse locaties met als doelen: werken aan inclusieve kinderopvang; opvang voor alle kinderen in een voor hen vertrouwde omgeving; het creëren van een stabiele pedagogisch-educatieve omgeving.

Lerend en spelend de wereld ontdekken.

© 2021 Stichting PAS