Willy Gerritsen

Home > Contactpersonen > Willy Gerritsen

Willy Gerritsen

Intermediair OWRS

Ik ben Intermediair voor Woonwagen-, Roma en Sinti kinderen (0-23 jaar) en hun ouders. Ik werk in de regiogemeenten Renkum, Lingewaard, Overbetuwe, Westervoort en Neder-Betuwe. Mijn kerntaak is het vervullen van een brugfunctie tussen leerlingen, ouders, scholen en zorg. Mijn werkzaamheden bevinden zich vooral op het terrein van voorlichting, advies en bemiddeling. Samen met kinderen, ouders en betrokken partners gaan we op zoek naar passende oplossingen. Praktisch voer ik samen met ouders en kinderen de gezinsgerichte programma’s Spel aan de Wagen en Samen Leren uit en geef maatwerkondersteuning.

Met een diploma sta je sterk!

© 2024 Stichting PAS