Willy Gerritsen

Home > Contactpersonen > Willy Gerritsen

Met een diploma sta je sterk!

Willy Gerritsen

Intermediair OWRS

Ik ben Intermediair voor Woonwagen-, Roma en Sinti kinderen (0-23 jaar). Ik werk in de regiogemeenten Renkum, Lingewaard, Overbetuwe, Westervoort en Neder-Betuwe. Mijn kerntaak is het vervullen van een brugfunctie tussen leerlingen, ouders en scholen. Mijn werkzaamheden bevinden zich vooral op het terrein van voorlichting, advies en bemiddeling. Samen met ouders en kinderen voer ik de gezinsgerichte programma’s Spel aan de Wagen en Samen Leren uit.

Willy_CU

© 2021 Stichting PAS