Archief

Maak de gewenste selectie en klik op Filter

Home > Nieuws > ArchivesBerichten >

Update VoorleesExpress

29 juni 2020

Na de zomervakantie starten er weer nieuwe voorleestrajecten. Help jij mee om eventuele extra opgelopen achterstand aan te pakken?! Meld een gezin aan bij de VoorleesExpress!


Nieuwsbrief Stichting PAS

16 juni 2020

De nieuwsbrief is bedoeld voor alle mensen die werkzaam zijn in het Arnhem werkveld voor Kansengelijkheid en wordt uitgegeven door Stichting PAS.


SPOC #1: Leren van een nieuwe taal

11 maart 2020

Nieuwe SPOC (small private online course) behandelt verschillende aspecten van het leren van een nieuwe taal: Horen, Begrijpen en Onthouden.


PO-VO monitor 2018-2019

18 februari 2020

Het doel van de PO-VO monitor is het monitoren van de onderwijsloopbaan van leerlingen in Arnhem vanaf het advies in groep 8 tot en met het niveau in het derde jaar van het voortgezet onderwijs. Hierbij wordt gebruik gemaakt van de gegevens zoals die door het NRO (Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek) zijn gepubliceerd.


Taalrijke thuisomgeving

21 januari 2020

De onderdelen van het project Taalrijke thuisomgeving zijn in een praatplaat verwerkt. Het geeft weer hoe we in Arnhem samenwerken aan een taalrijke thuisomgeving.


Arnhemse VVE monitor 2018-2019

10 december 2019

Om de kwaliteit en effectiviteit van de Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE) in Arnhem inzichtelijk te maken stelt Stichting PAS jaarlijks een VVE-monitor samen. Doel van de gemeente Arnhem is om met het VVE-beleid taal- en onderwijsachterstanden bij jonge kinderen voorkomen, opsporen en aanpakken.


De Arnhemse Monitor PO 2018-2019

17 september 2019

In de Arnhemse Monitor Primair Onderwijs (AMPO) staan de eindopbrengsten van de Arnhemse basisscholen van 2019 centraal. Deze worden vastgesteld en beoordeeld door middel van de resultaten van de Centrale Eindtoets. Het aantal scholen dat onder de inspectienorm scoort is afgenomen ten opzichte van de voorgaande jaren.


Preventieve logopedie in de VVE

24 april 2018

Preventieve logopedie in de VVE: wat doen onze PAS logopedisten allemaal? Lees meer in de folder.


Informatie over taalspelgroepen

1 maart 2018

Een taalspelgroep is een serie van 12 bijeenkomsten voor kinderen uit groep 2, waarin zij een uur bezig zijn met de woordenschat aan de hand van creatieve werkvormen. Deze bijeenkomsten worden geleid door een kunstenaar die ervaring heeft in het onderwijs.


PASsessies: webinar ‘Gelijke onderwijskansen in de stad en in kleine gemeenten’, door Ron König.

25 januari 2018

Tijdens het webinar, georganiseerd door PLATFORM Gelijke Kansen, vertelt Ron König (wethouder Onderwijs in Arnhem) over de Arnhemse aanpak voor kinderen die het risico lopen achter te blijven op school.


PASsessie: Workshop Interculturele communicatie

11 januari 2018

Op 13 februari 2019 organiseren we een PASsessie in de vorm van een workshop. In de workshop nemen we een kijkje achter de schermen van cultureel gestuurd gedrag. We gaan in op de relatie tussen cultuur en de wijze van communiceren.


bijeenkomst Nationaal Cohort Onderzoek

17 mei 2017

Op dinsdag 20 juni 2017 vindt op het Olympus College in Arnhem de bijeenkomst nationaal cohort onderzoek plaats. De bijeenkomst is bedoeld voor schoolbesturen, schoolleiders, Intern Begeleiders en kwaliteitsmedewerkers in Arnhem.


© 2020 Stichting PAS