Archief

Maak de gewenste selectie en klik op Filter

Home > PublicatiesPublicaties >

De Arnhemse Monitor PO 2018-2019

17 september 2019

In de Arnhemse Monitor Primair Onderwijs (AMPO) staan de eindopbrengsten van de Arnhemse basisscholen van 2019 centraal. Deze worden vastgesteld en beoordeeld door middel van de resultaten van de Centrale Eindtoets. Het aantal scholen dat onder de inspectienorm scoort is afgenomen ten opzichte van de voorgaande jaren.


Verdiepingscursus Omgaan met meertaligheid

4 juni 2019

Aan de hand van casuïstiek gaan we in op meertaligheidsvraagstukken in het dagelijks werk. Basiskennis over meertaligheid is vereist voor het volgen van deze training.


Jubileum! 10e keer Zomerschool Arnhem

11 april 2019

De Zomerschool voor leerlingen van groep 7 en 8 vindt plaats van 22 juli t/m 9 augustus op het Olympus College. Dit jaar voor de tiende keer. De vacatures voor leerkrachten staan op de website van Stichting PAS.


Zomerschool Arnhem

31 januari 2019

Op de Zomerschool werken we aan taal, lezen en rekenen en worden de leerlingen voorbereid op het voortgezet onderwijs. Daarnaast is er aandacht voor sport, kunst, cultuur, techniek, theater, dans, ICT, Engels, etc. Op vrijdag gaan we op excursie.


Arnhemse VVE monitor 2017-2018

5 december 2018

Om de kwaliteit en effectiviteit van de Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE) in Arnhem inzichtelijk te maken stelt Stichting PAS jaarlijks een VVE-monitor samen.


Ongelijkheid in het onderwijs van kinderen in rijke landen

14 november 2018

UNICEF vergeleek de ongelijkheid in het onderwijs in 41 rijke landen.


Training Meertaligheid in de praktijk

12 juni 2018

Wil je meer weten omtrent meertaligheid en meertalig opvoeden? We praten je graag bij over de nieuwste ontwikkelingen zoals: taaldominantie, talensensibiliteit, code mixen, translanguaging.


PASsessies: webinar ‘Gelijke onderwijskansen in de stad en in kleine gemeenten’, door Ron König.

25 januari 2018

Tijdens het webinar, georganiseerd door PLATFORM Gelijke Kansen, vertelt Ron König (wethouder Onderwijs in Arnhem) over de Arnhemse aanpak voor kinderen die het risico lopen achter te blijven op school.


VVE monitor 2016 – 2017

17 januari 2018

Om de kwaliteit en effectiviteit van de Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE) in Arnhem inzichtelijk te maken stelt Stichting PAS jaarlijks een VVE-monitor samen. Doel van de gemeente Arnhem is een voorschools aanbod voor alle doelgroeppeuters in Arnhem.


PASsessie: Workshop Interculturele communicatie

11 januari 2018

Op 13 februari 2019 organiseren we een PASsessie in de vorm van een workshop. In de workshop nemen we een kijkje achter de schermen van cultureel gestuurd gedrag. We gaan in op de relatie tussen cultuur en de wijze van communiceren.


Arnhems Meisje voor onderwijspioniers

29 november 2017

Peter Burgers en Toni Britsia zijn dinsdag onderscheiden met een Arnhems Meisje. Met deze trofee eert de gemeente Arnhem mensen die zich jarenlang in de Arnhemse samenleving hebben ingezet.


Het regeerakkoord 2017-2021 ‘Vertrouwen in de toekomst’ is opgesteld door VVD, CDA, D66 en ChristenUnie.

11 oktober 2017

Het regeerakkoord 2017-2021 ‘Vertrouwen in de toekomst’ is opgesteld door VVD, CDA, D66 en ChristenUnie.


José Muijres, onze nieuwe projectmedewerker Nieuwkomers, stelt zich graag voor.

2 oktober 2017

José Muijres, onze nieuwe projectmedewerker Nieuwkomers, stelt zich graag voor.


Onderwijsachterstanden beter in beeld

1 oktober 2017

Het CBS heeft in opdracht van OCW onderzocht welke omgevingskenmerken het risico op een onderwijsachterstand het best kunnen voorspellen. Op basis van deze kenmerken heeft het CBS een nieuwe indicator ontwikkeld.


176 euro per leerling beschikbaar voor het PO

20 september 2017

Tijdens Prinsjesdag werd de onderwijsbegroting voor 2018 gepresenteerd. Met de 270 miljoen euro komt het kabinet voorzichtig tegemoet aan het primair onderwijs dat afstevent op een fors lerarentekort, dit staat gelijk aan 176 euro per leerling. Om het beroep van leraar aantrekkelijker te maken en te houden voor zittende en nieuwe leraren, staan werkgevers en…


Data Scholenmarkten schooljaar 2017-2018 bekend

22 mei 2017

Op zes scholenmarkten (geografisch gespreid over Arnhem) worden in de periode november/december 2017 ouders/verzorgers van kinderen in groep 8 van de basisschool voorgelicht over het maken van een schoolkeuze voor een VO-school in Arnhem en omgeving.


Onderwijsachterstandenbeleid, een duwtje in de rug?

3 mei 2017

Een werkgroep van ambtenaren van zes ministeries (onder voorzitterschap van het ministerie van Financiën) aangevuld met deskundigen hebben een onderzoek gedaan of de effectiviteit van het onderwijsachterstandenbeleid vergroot kan worden.


Brief Tweede Kamer OAB-beleid

23 februari 2017

Namens VNG, PO-raad, G32, G4, BMK, BK, SWN, BOinK, Ouders en Onderwijs, AVS is vandaag een brief (met infographic) aan de commissie Onderwijs, Cultuur en Wetenschap gestuurd. Een brief met een waarschuwing voor het maken van een historische fout in het kader van gelijke kansen in het onderwijs.


Informatiebijeenkomst Arnhemse Overdrachtsprocedure PO-VO

1 december 2016

Voor leerkrachten groep 8 en ib-ers van de Arnhemse basisscholen en speciaal basisonderwijs organiseren het SWV VO 25.06 en stichting PAS op 18 januari 2017 een voorlichtingsbijeenkomst over de Arnhemse overdrachtsprocedure PO-VO 2017.


Informatiebijeenkomst Arnhemse overdrachtsprocedure PO – VO 2017

1 december 2016

Bij de overgang van leerlingen van het primair onderwijs naar het voortgezet onderwijs hebben leerkrachten van groep 8 of eindgroep (speciaal) basisonderwijs een belangrijke en verantwoordelijke taak.


© 2019 Stichting PAS