Archief

Maak de gewenste selectie en klik op Filter

Home > Nieuws > ArchivesBerichten >

Update VoorleesExpress

29 juni 2020

Na de zomervakantie starten er weer nieuwe voorleestrajecten. Help jij mee om eventuele extra opgelopen achterstand aan te pakken?! Meld een gezin aan bij de VoorleesExpress!


Spel aan Huis in de coronaperiode

29 juni 2020

De speelsessies van Spel aan Huis liggen helaas ook stil in de corona-periode. Gelukkig zijn er alternatieven.


Nieuwkomers in je groep: hoe doe je dat?

6 april 2020

Deze training is bedoeld voor leerkrachten met kinderen van niet-Nederlandse nieuwkomers in hun groep.


Bijeenkomst Zomerschool voor leerkrachten groep 7 en 8

20 februari 2020

Op 25 maart uur organiseren we een bijeenkomst voor de leerkrachten van groep 7 en 8 van de deelnemende scholen.


Zomerschool 2020

20 februari 2020

Dit jaar kunnen leerlingen uit groep uit groep 7 en 8 van 23 Arnhemse basisscholen (OAB) deelnemen aan de Zomerschool Arnhem. De Zomerschool zal plaatsvinden op KC De Werf en een nader te bepalen locatie in Arnhem-Zuid.


PO-VO monitor 2018-2019

18 februari 2020

Het doel van de PO-VO monitor is het monitoren van de onderwijsloopbaan van leerlingen in Arnhem vanaf het advies in groep 8 tot en met het niveau in het derde jaar van het voortgezet onderwijs. Hierbij wordt gebruik gemaakt van de gegevens zoals die door het NRO (Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek) zijn gepubliceerd.


Taalrijke thuisomgeving

21 januari 2020

De onderdelen van het project Taalrijke thuisomgeving zijn in een praatplaat verwerkt. Het geeft weer hoe we in Arnhem samenwerken aan een taalrijke thuisomgeving.


Arnhemse VVE monitor 2018-2019

10 december 2019

Om de kwaliteit en effectiviteit van de Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE) in Arnhem inzichtelijk te maken stelt Stichting PAS jaarlijks een VVE-monitor samen. Doel van de gemeente Arnhem is om met het VVE-beleid taal- en onderwijsachterstanden bij jonge kinderen voorkomen, opsporen en aanpakken.


De Arnhemse Monitor PO 2018-2019

17 september 2019

In de Arnhemse Monitor Primair Onderwijs (AMPO) staan de eindopbrengsten van de Arnhemse basisscholen van 2019 centraal. Deze worden vastgesteld en beoordeeld door middel van de resultaten van de Centrale Eindtoets. Het aantal scholen dat onder de inspectienorm scoort is afgenomen ten opzichte van de voorgaande jaren.


Zomerschool Arnhem

31 januari 2019

Op de Zomerschool werken we aan taal, lezen en rekenen en worden de leerlingen voorbereid op het voortgezet onderwijs. Daarnaast is er aandacht voor sport, kunst, cultuur, techniek, theater, dans, ICT, Engels, etc. Op vrijdag gaan we op excursie.


PASsessies: webinar ‘Gelijke onderwijskansen in de stad en in kleine gemeenten’, door Ron König.

25 januari 2018

Tijdens het webinar, georganiseerd door PLATFORM Gelijke Kansen, vertelt Ron König (wethouder Onderwijs in Arnhem) over de Arnhemse aanpak voor kinderen die het risico lopen achter te blijven op school.


PASsessie: Workshop Interculturele communicatie

11 januari 2018

Op 13 februari 2019 organiseren we een PASsessie in de vorm van een workshop. In de workshop nemen we een kijkje achter de schermen van cultureel gestuurd gedrag. We gaan in op de relatie tussen cultuur en de wijze van communiceren.


Informatiebijeenkomst Arnhemse overdrachtsprocedure PO – VO 2017

1 december 2016

Bij de overgang van leerlingen van het primair onderwijs naar het voortgezet onderwijs hebben leerkrachten van groep 8 of eindgroep (speciaal) basisonderwijs een belangrijke en verantwoordelijke taak.


© 2020 Stichting PAS