Archief

Maak de gewenste selectie en klik op Filter

Home > EvenementenEvenementen >

Met Woorden in de Weer > voor PO (midden en bovenbouw)

8 oktober 2019

Met Woorden in De Weer® is een bekende woordenschataanpak die op veel scholen wordt ingezet om het woordenschatonderwijs te verbeteren.


Arnhems overdrachtsformulier vastgesteld

10 april 2019

Naar aanleiding van de enquête onder gebruikers zijn er een paar kleine aanpassingen gedaan. De nieuwste versie staat op onze website!


Kikker is kikker; geef een prentenboek cadeau aan ouders!

10 april 2019

Rotary Rozendaal Veluwezoom doneert 250 exemplaren van Kikker is Kikker voor Arnhemse kinderen.


Vanaf 2021 geen kleutertoetsen meer

10 april 2019

In het regeerakkoord is afgesproken dat scholen in het leerlingvolgsysteem voor kleuters geen gebruik meer kunnen maken van schoolse LVS-toetsen.


Intervisie voor leerkrachten en pedagogisch medewerkers die ouderbijeenkomsten LOGO 3000 uitvoeren

20 maart 2019

Het ITTA verzorgt twee intervisiebijeenkomsten waarin leerkrachten en pedagogisch medewerkers kennismaken met recente ontwikkelingen rondom taal en ouderbetrokkenheid.


Training uitvoeren van ouderbijeenkomsten LOGO 3000; voor nieuwe leerkrachten en pedagogisch medewerkers

20 maart 2019

In deze training maak je kennis met de opzet en werkwijze van de ouderbijeenkomst Het Ei van Columbus. Daarnaast gaan we oefenen met het vormgeven en uitvoeren van een ouderbijeenkomst.


Arnhemse VVE monitor 2017-2018

5 december 2018

Om de kwaliteit en effectiviteit van de Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE) in Arnhem inzichtelijk te maken stelt Stichting PAS jaarlijks een VVE-monitor samen.


Ongelijkheid in het onderwijs van kinderen in rijke landen

14 november 2018

UNICEF vergeleek de ongelijkheid in het onderwijs in 41 rijke landen.


Kwaliteit in uitvoering – professionalisering

20 september 2018

De kwaliteit van de professional is van grote invloed op het succes van de schoolloopbaan van kinderen. Daarom bieden we in Arnhem een voortdurend en samenhangend aanbod deskundigheidsbevordering.


Project Taalrijke Thuisomgeving

19 september 2018

In Arnhem wordt gewerkt aan een gezamenlijk taalnetwerk. Want we gunnen alle kinderen een taalrijke thuisomgeving.


Training Meertaligheid in de praktijk

12 juni 2018

Wil je meer weten omtrent meertaligheid en meertalig opvoeden? We praten je graag bij over de nieuwste ontwikkelingen zoals: taaldominantie, talensensibiliteit, code mixen, translanguaging.


VVE basistraining Actief Betrokken voor leerkrachten van groep 1 en 2 >> VOL

11 juni 2018

Jonge kinderen leren door te spelen, te ontdekken, te onderzoeken. Pedagogisch medewerkers en leerkrachten kunnen de kinderen hierbij ondersteunen, om zo de brede ontwikkeling te stimuleren. Dit is het centrale uitgangspunt voor het VVE programma “Actief Betrokken”.


Informatie over taalspelgroepen

1 maart 2018

Een taalspelgroep is een serie van 12 bijeenkomsten voor kinderen uit groep 2, waarin zij een uur bezig zijn met de woordenschat aan de hand van creatieve werkvormen. Deze bijeenkomsten worden geleid door een kunstenaar die ervaring heeft in het onderwijs.


PASsessies: webinar ‘Gelijke onderwijskansen in de stad en in kleine gemeenten’, door Ron König.

25 januari 2018

Tijdens het webinar, georganiseerd door PLATFORM Gelijke Kansen, vertelt Ron König (wethouder Onderwijs in Arnhem) over de Arnhemse aanpak voor kinderen die het risico lopen achter te blijven op school.


Samenvatting ‘Kwaliteit in kleutergroepen’ (Pre-COOL)

17 januari 2018

In 2016 verscheen het tweede basisrapport over het tweejarigencohort van het pre-COOL cohortonderzoek (Leseman & Veen).


VVE monitor 2016 – 2017

17 januari 2018

Om de kwaliteit en effectiviteit van de Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE) in Arnhem inzichtelijk te maken stelt Stichting PAS jaarlijks een VVE-monitor samen. Doel van de gemeente Arnhem is een voorschools aanbod voor alle doelgroeppeuters in Arnhem.


PAS organiseert !

10 december 2017

De komende maanden staan er weer een paar mooie bijeenkomsten op het programma voor het Arnhemse werkveld kansengelijkheid. Reserveer alvast in uw agenda!


Arnhems Meisje voor onderwijspioniers

29 november 2017

Peter Burgers en Toni Britsia zijn dinsdag onderscheiden met een Arnhems Meisje. Met deze trofee eert de gemeente Arnhem mensen die zich jarenlang in de Arnhemse samenleving hebben ingezet.


Het regeerakkoord 2017-2021 ‘Vertrouwen in de toekomst’ is opgesteld door VVD, CDA, D66 en ChristenUnie.

11 oktober 2017

Het regeerakkoord 2017-2021 ‘Vertrouwen in de toekomst’ is opgesteld door VVD, CDA, D66 en ChristenUnie.


José Muijres, onze nieuwe projectmedewerker Nieuwkomers, stelt zich graag voor.

2 oktober 2017

José Muijres, onze nieuwe projectmedewerker Nieuwkomers, stelt zich graag voor.


Onderwijsachterstanden beter in beeld

1 oktober 2017

Het CBS heeft in opdracht van OCW onderzocht welke omgevingskenmerken het risico op een onderwijsachterstand het best kunnen voorspellen. Op basis van deze kenmerken heeft het CBS een nieuwe indicator ontwikkeld.


Project Alle kinderen een bibliotheekpas lanceert de Verhalenvangers

30 september 2017

Bibliotheek Arnhem heeft het project Alle kinderen een bibliotheekpas opgezet. Voor kinderen van 4 t/m 12 jaar is een nieuw concept ontwikkeld: de Verhalenvangers.


176 euro per leerling beschikbaar voor het PO

20 september 2017

Tijdens Prinsjesdag werd de onderwijsbegroting voor 2018 gepresenteerd. Met de 270 miljoen euro komt het kabinet voorzichtig tegemoet aan het primair onderwijs dat afstevent op een fors lerarentekort, dit staat gelijk aan 176 euro per leerling. Om het beroep van leraar aantrekkelijker te maken en te houden voor zittende en nieuwe leraren, staan werkgevers en…


Spotlight: Joke Kersbergen, VVE coach bij Stichting PAS

28 juni 2017

In de Spotlight: Joke Kersbergen, VVE coach bij PAS vertelt over doorgaande lijn vroegschool – voorschool.


12

© 2019 Stichting PAS