Archief

Maak de gewenste selectie en klik op Filter

Home > PublicatiesPublicaties >

Neveninstroomproject Arnhem 2019

29 oktober 2019

Begin 2019 heeft Stichting PAS een enquête gehouden over het neveninstroomproject nieuwkomers in Arnhem. De enquête is uitgezet onder alle Arnhemse basisscholen.


Met Woorden in de Weer > voor PO (midden en bovenbouw)

8 oktober 2019

Met Woorden in De Weer® is een bekende woordenschataanpak die op veel scholen wordt ingezet om het woordenschatonderwijs te verbeteren.


Basisscholen in Arnhem en Nijmegen voortrekkers aanpak gelijke onderwijskansen

19 september 2019

NRO subsidie toegekend: elf basisscholen in de regio Arnhem – Nijmegen gaan onderzoeken hoe het PO nog beter gelijke onderwijskansen kan creëren.


Zomerschool Arnhem 2019 (10 jarig jubileum!)

19 september 2019

Deze zomer vond voor de tiende keer de Zomerschool Arnhem plaats. Tachtig leerlingen uit groep 7 en 8 namen deel aan deze jubileum editie.


Eindopbrengsten PO 2019: minder scholen onder inspectienorm!

19 september 2019

De Arnhemse Monitor Primair Onderwijs 2018/2019 is gepubliceerd.


Scoren met lezen!

19 september 2019

Alle leerlingen van de Arnhemse OAB scholen ontvangen gratis boek tijdens sportieve voetbalmiddag.


De Arnhemse Monitor PO 2018-2019

17 september 2019

In de Arnhemse Monitor Primair Onderwijs (AMPO) staan de eindopbrengsten van de Arnhemse basisscholen van 2019 centraal. Deze worden vastgesteld en beoordeeld door middel van de resultaten van de Centrale Eindtoets. Het aantal scholen dat onder de inspectienorm scoort is afgenomen ten opzichte van de voorgaande jaren.


Nieuw onderwijsresultatenmodel

27 juni 2019

Vanaf 2020/2021 gaat de inspectie haar oordeel over de basisvaardigheden baseren op de referentieniveaus voor taal en rekenen. Die referentieniveaus geven aan wat leerlingen moeten kennen en kunnen.


De Staat van het Onderwijs 2019

15 april 2019

Het nieuwe jaarverslag van de inspectie De Staat van het Onderwijs is afgelopen woensdag gepresenteerd en overhandigd aan de ministers OCW.


Werkgroep doorgaande lijn in de Laar Oost

15 april 2019

Op verzoek van verschillende partners in de Laar Oost is PAS betrokken bij het verstevigen van de doorgaande lijn.


VVE DigiBeter

11 april 2019

Met een mooie stimuleringssubsidie kwaliteit VVE van de gemeente Arnhem is een impuls gegeven aan de inzet van ICT toepassingen in de VVE praktijk.


Jubileum! 10e keer Zomerschool Arnhem

11 april 2019

De Zomerschool voor leerlingen van groep 7 en 8 vindt plaats van 22 juli t/m 9 augustus op het Olympus College. Dit jaar voor de tiende keer. De vacatures voor leerkrachten staan op de website van Stichting PAS.


Arnhems overdrachtsformulier vastgesteld

10 april 2019

Naar aanleiding van de enquête onder gebruikers zijn er een paar kleine aanpassingen gedaan. De nieuwste versie staat op onze website!


Vanaf 2021 geen kleutertoetsen meer

10 april 2019

In het regeerakkoord is afgesproken dat scholen in het leerlingvolgsysteem voor kleuters geen gebruik meer kunnen maken van schoolse LVS-toetsen.


Gezocht: leerkrachten Zomerschool Arnhem 2019 (3 weken fulltime)

6 april 2019

Voor de Zomerschool zijn wij op zoek naar een enthousiaste en inspirerende leerkrachten (m/v), beschikbaar van 22 juli t/m 9 augustus. Ben jij beschikbaar? Of ken je iemand? Neem vooral contact op!


Intervisie voor leerkrachten en pedagogisch medewerkers die ouderbijeenkomsten LOGO 3000 uitvoeren

20 maart 2019

Het ITTA verzorgt twee intervisiebijeenkomsten waarin leerkrachten en pedagogisch medewerkers kennismaken met recente ontwikkelingen rondom taal en ouderbetrokkenheid.


PASconferentie 2019: SamenWerken aan Kansengelijkheid

19 februari 2019

De jaarlijkse conferentie van Stichting PAS is een onmisbare bijeenkomst voor alle professionals en vrijwilligers uit het Arnhemse werkveld kansengelijkheid. Jij komt toch ook?!


Zomerschool Arnhem

31 januari 2019

Op de Zomerschool werken we aan taal, lezen en rekenen en worden de leerlingen voorbereid op het voortgezet onderwijs. Daarnaast is er aandacht voor sport, kunst, cultuur, techniek, theater, dans, ICT, Engels, etc. Op vrijdag gaan we op excursie.


Arnhemse VVE monitor 2017-2018

5 december 2018

Om de kwaliteit en effectiviteit van de Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE) in Arnhem inzichtelijk te maken stelt Stichting PAS jaarlijks een VVE-monitor samen.


Ongelijkheid in het onderwijs van kinderen in rijke landen

14 november 2018

UNICEF vergeleek de ongelijkheid in het onderwijs in 41 rijke landen.


Kwaliteit in uitvoering – professionalisering

20 september 2018

De kwaliteit van de professional is van grote invloed op het succes van de schoolloopbaan van kinderen. Daarom bieden we in Arnhem een voortdurend en samenhangend aanbod deskundigheidsbevordering.


Arnhemse toetskalender 2018-2019

12 juni 2018

Jaarlijks stelt Stichting Pas, op verzoek van de 3 schoolbesturen, de toetskalender voor het komende schooljaar op.


Zomerschool Arnhem 2018

24 april 2018

Deze zomer vindt alweer de negende editie plaats van de Zomerschool Arnhem. En na de succesvolle eerste editie van vorig jaar, organiseren we ook dit jaar weer de VVE zomerschool.


Van de logopedisten

24 april 2018

Naast de bekende activiteiten van de logopedisten, geven zij ook diverse trainingen.


© 2019 Stichting PAS