Archief

Maak de gewenste selectie en klik op Filter

Home > Nieuws > ArchivesBerichten >

Een zomers aanbod: Zomerscholen en TaalSpelgroepen

29 juni 2020

In de zomervakantie organiseren we, in samenwerking met Arnhemse partners, maarliefst drie activiteiten voor drie verschillende leeftijdsgroepen.


Nieuwsbrief Stichting PAS

16 juni 2020

De nieuwsbrief is bedoeld voor alle mensen die werkzaam zijn in het Arnhem werkveld voor Kansengelijkheid en wordt uitgegeven door Stichting PAS.


Overzicht VVE-locaties 2020

16 juni 2020

Hier vind je het overzicht van alle Arnhemse VVE locaties.


De Staat van het Onderwijs 2020

24 april 2020

Het nieuwe jaarverslag van de inspectie De Staat van het Onderwijs is uit. In het rapport publiceert de inspectie van het onderwijs jaarlijks een overzicht van de belangrijkste trends en ontwikkelingen in het Nederlandse onderwijsstelsel.


Invalpool noodopvang PO

17 april 2020

De Arnhemse basisscholen kunnen een beroep doen op de invalpool, als zij hun bezetting niet rondkrijgen.


Ministerie van OCW ondersteunt afstandsonderwijs

14 april 2020

Het ministerie van OCW ondersteunt afstandsonderwijs tijdens deze coronacrisis. O.a. met een website.


Educatief thuiswerken en leren in Arnhem

4 april 2020

Er zijn veel mogelijkheden voor thuisleren via computer of tv. Voor ouders, leerkrachten en pm-ers hebben we tips verzameld.


Zomerschool Arnhem breidt uit!

12 maart 2020

De Zomerschool Arnhem breidt uit! Deze zomer zijn er twee locaties: één in Arnhem noord en één in -zuid.


WOAN op landelijke conferentie Onderwijsachterstanden

12 maart 2020

Stichting PAS neemt deel in de Werkplaats Onderwijskansen Arnhem Nijmegen (WOAN). Regelmatig berichten we via deze nieuwsbrief over dit werkplaats onderwijsonderzoek.


SPOC #1: Leren van een nieuwe taal

11 maart 2020

Nieuwe SPOC (small private online course) behandelt verschillende aspecten van het leren van een nieuwe taal: Horen, Begrijpen en Onthouden.


Leestip: Werk maken van gelijke kansen

11 maart 2020

Een leestip: “Werk maken van gelijke kansen”


Spel aan Huis helpt gezinnen beter te spelen

10 maart 2020

Spel aan Huis is een laagdrempelige voorziening voor gezinnen met jonge kinderen in Arnhem.


Update VoorleesExpress

10 maart 2020

Doordat steeds bekender wordt hoe waardevol de inzet van de VoorleesExpress is, worden er meer kinderen aangemeld. Dus er zijn nog steeds vrijwilligers nodig!


PO-VO monitor

10 maart 2020

PAS monitort de onderwijsloopbaan van leerlingen in Arnhem vanaf het advies in groep 8 tot en met het niveau in het derde jaar van het voortgezet onderwijs.


Bijeenkomst Zomerschool voor leerkrachten groep 7 en 8

20 februari 2020

Op 25 maart uur organiseren we een bijeenkomst voor de leerkrachten van groep 7 en 8 van de deelnemende scholen.


PASconferentie 2020 VVE: doen wat werkt!

19 februari 2020

De jaarlijkse conferentie van Stichting PAS is een onmisbare bijeenkomst voor alle professionals en vrijwilligers uit het Arnhemse werkveld kansengelijkheid. Jij komt toch ook?!


PO-VO monitor 2018-2019

18 februari 2020

Het doel van de PO-VO monitor is het monitoren van de onderwijsloopbaan van leerlingen in Arnhem vanaf het advies in groep 8 tot en met het niveau in het derde jaar van het voortgezet onderwijs. Hierbij wordt gebruik gemaakt van de gegevens zoals die door het NRO (Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek) zijn gepubliceerd.


Taalrijke thuisomgeving

21 januari 2020

De onderdelen van het project Taalrijke thuisomgeving zijn in een praatplaat verwerkt. Het geeft weer hoe we in Arnhem samenwerken aan een taalrijke thuisomgeving.


PISA 2018: Leesvaardigheid Nederlandse leerlingen daalt

12 december 2019

Wij maakten een PASklare samenvatting van het PISA onderzoek.


Werkplaats Onderwijskansen Arnhem Nijmegen (WOAN)

10 december 2019

Stichting PAS neemt deel in de Werkplaats Onderwijskansen Arnhem Nijmegen (WOAN). Regelmatig berichten we via deze nieuwsbrief over dit werkplaats onderwijsonderzoek.


Arnhemse VVE monitor 2018-2019

10 december 2019

Om de kwaliteit en effectiviteit van de Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE) in Arnhem inzichtelijk te maken stelt Stichting PAS jaarlijks een VVE-monitor samen. Doel van de gemeente Arnhem is om met het VVE-beleid taal- en onderwijsachterstanden bij jonge kinderen voorkomen, opsporen en aanpakken.


PAS Jaarverslag 2018-2019

5 december 2019

In het jaarverslag 2018-2019 leest u welke activiteiten en diensten Stichting PAS het afgelopen schooljaar heeft uitgevoerd en wat daarmee bereikt is.


Neveninstroomproject Arnhem 2019

29 oktober 2019

Begin 2019 heeft Stichting PAS een enquête gehouden over het neveninstroomproject nieuwkomers in Arnhem. De enquête is uitgezet onder alle Arnhemse basisscholen.


Eindopbrengsten PO 2019: minder scholen onder inspectienorm!

19 september 2019

De Arnhemse Monitor Primair Onderwijs 2018/2019 is gepubliceerd.


12

© 2020 Stichting PAS