Archief

Maak de gewenste selectie en klik op Filter

Home > Nieuws > ArchivesBerichten >

Een zomers aanbod: Zomerscholen en TaalSpelgroepen

29 juni 2020

In de zomervakantie organiseren we, in samenwerking met Arnhemse partners, maarliefst drie activiteiten voor drie verschillende leeftijdsgroepen.


Project Kansrijk opgroeien; Samenwerken in Presikhaaf

29 juni 2020

Project Kansrijk opgroeien: Samenwerken in Presikhaaf is opgezet door de Gemeente Arnhem, ProScoop en GGD Gelderland-Midden. Doel van het project is het bevorderen van de samenwerking tussen organisaties die werken aan betere kansen voor kinderen en jongeren in Presikhaaf.


Nieuwsbrief Stichting PAS

16 juni 2020

De nieuwsbrief is bedoeld voor alle mensen die werkzaam zijn in het Arnhem werkveld voor Kansengelijkheid en wordt uitgegeven door Stichting PAS.


Uitnodiging web event Lezensbelang

5 mei 2020

Hoe kun je jongeren van 12 – 18 jaar motiveren om (meer) te gaan lezen? 100% Geletterd Arnhem nodigt je uit voor het web event Levensbelang op woensdag 20 mei.


PASconferentie 2020 VVE: doen wat werkt!

19 februari 2020

De jaarlijkse conferentie van Stichting PAS is een onmisbare bijeenkomst voor alle professionals en vrijwilligers uit het Arnhemse werkveld kansengelijkheid. Jij komt toch ook?!


Taalrijke thuisomgeving

21 januari 2020

De onderdelen van het project Taalrijke thuisomgeving zijn in een praatplaat verwerkt. Het geeft weer hoe we in Arnhem samenwerken aan een taalrijke thuisomgeving.


Arnhemse VVE monitor 2018-2019

10 december 2019

Om de kwaliteit en effectiviteit van de Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE) in Arnhem inzichtelijk te maken stelt Stichting PAS jaarlijks een VVE-monitor samen. Doel van de gemeente Arnhem is om met het VVE-beleid taal- en onderwijsachterstanden bij jonge kinderen voorkomen, opsporen en aanpakken.


Neveninstroomproject Arnhem 2019

29 oktober 2019

Begin 2019 heeft Stichting PAS een enquête gehouden over het neveninstroomproject nieuwkomers in Arnhem. De enquête is uitgezet onder alle Arnhemse basisscholen.


Logopedie

24 maart 2019

De logopedisten van Stichting PAS willen achterstanden en problemen op het gebied van taal, spraak en communicatie bij (jonge) kinderen zo vroeg mogelijk signaleren en verhelpen. Wij ondersteunen communicatie, spraak en taal Werkwijze Wij observeren regelmatig op de VVE-intensief peuterspeelzalen. Op de VVE-basislocaties komen wij op aanvraag. Ook het consultatiebureau kan ons vragen om kinderen…


PASconferentie 2020 VVE: doen wat werkt!

19 februari 2019

De jaarlijkse conferentie van Stichting PAS is een onmisbare bijeenkomst voor alle professionals en vrijwilligers uit het Arnhemse werkveld kansengelijkheid. Jij komt toch ook?!


PASsessie: Workshop Interculturele communicatie

11 januari 2018

Op 13 februari 2019 organiseren we een PASsessie in de vorm van een workshop. In de workshop nemen we een kijkje achter de schermen van cultureel gestuurd gedrag. We gaan in op de relatie tussen cultuur en de wijze van communiceren.


© 2020 Stichting PAS