Een zomers aanbod: Zomerscholen en TaalSpelgroepen

29 juni 2020
Home > Nieuws > Over PAS > PAS nieuwsbrief > Een zomers aanbod: Zomerscholen en TaalSpelgroepen

In de zomervakantie organiseren we, in samenwerking met Arnhemse partners, drie activiteiten voor drie verschillende leeftijdsgroepen. We hebben specifiek gekozen voor deze groepen, omdat kinderen in deze leeftijden op een punt staan in hun onderwijscarrière waarop zij het meest kwetsbaar zijn. Dit zijn de overgangsmomenten naar een nieuwe school, of naar leren lezen. Juist op die momenten is het van belang om de leerlingen een zetje mee te geven en de opgelopen achterstanden van de thuisperiode tegen te gaan. Hier lees je de onderbouwing van deze keuze.

Het gaat om:

 1. Peuters en kleuters groep 1
 2. Kleuters groep 2
 3. Leerlingen van groep 7 en 8

Per leeftijdsgroep organiseren we verschillende dingen:

 1. Voor de peuters en kleuters groep 1 organiseren we de Zomerschool VVE. Het programma draait om taal, lezen en bewegen. In dit bericht uit een eerdere nieuwsbrief lees je alles over doel, opzet en activiteiten. De Zomerschool VVE vindt plaats op maarliefst 30 locaties verspreid over de stad. Dat is bijna een verdubbeling van het aantal locaties van afgelopen jaar!
 2. Nieuw! Voor kleuters van groep 2 die extra woordenschat en plezier met taal kunnen gebruiken, organiseren we de TaalSpelgroep Zomer 2020.
  Gedurende het schooljaar lopen de TaalSpelgroepen al een heel aantal jaar. Toen de coronacrisis uitbrak zijn we snel in actie gekomen en hebben we de TaalSpelgroep Zomer 2020 opgezet.
  Doel is dat de kleuters goed voorbereid aan het leesonderwijs in groep 3 kunnen beginnen, ondanks het verminderde woordenschatonderwijs als gevolg van de corona-schoolsluiting. De TaalSpelgroep vindt plaats op een aantal locaties, en op hetzelfde moment als de Zomerschool VVE.
 3. Voor leerlingen van groep 7 en 8 organiseren we voor de elfde keer de Zomerschool Arnhem PO-VO. We organiseren het programma in samenwerking met verschillende partners zoals Rozet, Vitesse Betrokken, Presikhaaf University en de Pedagogische Partner.
  Dit jaar vindt de Zomerschool Arnhem voor het eerst plaats op twee locaties (noord en zuid); in De Werf en in De Spil. Omdat leerlingen het als gevolg van de coronamaatregelen nodig kunnen hebben, werven we leerlingen bij álle Arnhemse basisscholen.
  In ons programma spelen we in op de sociaal-emotionele effecten van de coronamaatregelen. We zetten hiervoor jongerencoaches in. Met ouders spreken we over de rol die zij kunnen spelen bij de overgang van PO naar het VO.

© 2020 Stichting PAS