Eindopbrengsten PO 2019: minder scholen onder inspectienorm!

19 september 2019
Home > Nieuws > Monitoring en evaluatie > Eindopbrengsten PO 2019: minder scholen onder inspectienorm!

In de Arnhemse Monitor Primair Onderwijs (AMPO) staan de eindopbrengsten van de Arnhemse basisscholen van 2019 centraal. Deze worden vastgesteld en beoordeeld door middel van de resultaten van de Centrale Eindtoets. Het aantal scholen dat onder de inspectienorm scoort is afgenomen ten opzichte van de voorgaande jaren.

Volgend jaar nieuw onderwijsresultatenmodel
Met ingang van het schooljaar 2020/2021 worden de leerresultaten aan het einde van de basisschool beoordeeld aan de hand van een nieuw onderwijsresultatenmodel. Daarbij wordt gekeken naar de behaalde referentieniveaus voor lezen, taalverzorging en rekenen. Afhankelijk van de leerlingenpopulatie kan de lat (signaleringswaarde) voor het aantal leerlingen dat 1S/2F haalt hoger of lager liggen. De schoolweging wordt daarbij de nieuwe maat voor de leerlingenpopulatie. Deze berekent het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) aan de hand van de nieuwe indicator voor onderwijsachterstand. In deze monitor worden, naast de gemiddelde eindtoetsscores, dit jaar voor het eerst de behaalde referentieniveaus op lezen, taalverzorging en rekenen gepresenteerd (nog zonder oordeel).

© 2020 Stichting PAS